Město sice pokryje pětaosmdesát procent nákladů na tuto investici dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) při Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), jenže poskytovatel dotace se rozhodl nakonec celou dotaci o pět procent krátit, což dělá necelé čtyři miliony korun.

Jak Deníku potvrdila starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková, důvodem mají být „nějaké nesrovnalosti v zadávací dokumentaci“. Podle zprávy pro zastupitele ke 23. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín konanému 20. června letošního roku jsou důvodem „dvě zjištění vysoké závažnosti“. Redakce má dokument k dispozici.

Krácení dotace potvrdil ministr

Je v něm výslovně napsáno, že Řídící orgán IROP s ohledem na zjištění nedostatků rozhodl o sakcionování způsobilých výdajů ve výši pěti procent. „Tato korekce se již dotkla první žádosti o platbu, která byla proplacena 26. ledna 2022,“ píše se ve zprávě pro zastupitele.

Město nicméně proti tomu rozhodnutí podalo námitku, ovšem hned v dubnu obdrželo rozhodnutí ministra pro místní rozvoj, který potvrdil nevyplacení části dotace požadované městem v první žádosti o platbu. Na to město reagovalo podáním žaloby na toto rozhodnutí u příslušného soudu. Verdikt zatím žádný nepadl a snížení dotace o necelé čtyři miliony tedy platí.

Starostka: Nic není definitivní

Starostka Gabriela Hřebačková potvrdila, že ke krácení dotace skutečně došlo a odvolává se na metodiku poskytovatele dotace. „Je to standardní postup. Krácení dotace je v danou chvíli nutným krokem poskytovatele dotace z pohledu metodiky IROP,,“ tvrdí Hřebačková.

Odmítá však, že je celá věc definitivní. Podle ní se všechno může ještě změnit. „Nejedná se nutně o konečný stav. Bez výsledku správní žaloby není možné říci, že s konečnou platností byly výdaje kráceny a městu je již nemůže od poskytovatele dotace obdržet.

Problémová zakázka

Stavba dopravního terminálu trvala 20 měsíců a stála okolo 100 milionů korun.

Provázely ji problémy již při výběrovém řízení, z něhož bylo vyřazeno několik firem. Město nakonec smlouvu se zřizovatelem podepsalo, avšak muselo z rozpočtu vydat navíc přes milion korun, aby se dostalo na cenu požadovanou zhotovitelem.

Těšín také nevyužil možnosti, aby autorský dozor na stavbě dělal autor projektu, architekt Wieslaw Kubica. Ten pak celý postup kritizoval a upozornil na to, že stavitel po dohodě s investorem provedl nějaké změny. „Například tam vykáceli několik stromů. A nikdo neřekl proč. Dále nebyl vybudován přechod pro chodce, který v projektu jasně figuruje. Údajně proto, že se městu nepodařilo ani po šesti letech sehnat stavební povolení na jeho vybudování,“ říká Kubica.

Stavba měla stát okolo 100 milionů korun. Pětaosmdesát procent nákladů, což je něco přes 73 milionů korun, tvoří dotace. Za nejednoznačnost zadávacích podmínek veřejné zakázky udělil loni Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Těšínu pokutu ve výši 110 tisíc korun. Město však uspělo s odvoláním a ÚOHS řízení zastavil a pokutu zrušil.