Poukázala tak na problém, který trápí asi nejednoho obyvatele Karviné-Nového Města: část tamních obyvatel, zejména těch romského původu, je dost hlučná. Ale není to jen o hlučnosti. Navíc temperament Romů se neprojevuje jen přes den, ale také večer, kdy takto ruší noční klid.

Zatímco lidé si stěžují, policie prý zvýšené nebezpečí v ulicích v této lokalitě neregistruje. „Je tam naše služebna a strážníci místu věnují zvýšenou pozornost. Funguje tam kamerový systém a dokonce tam máme okrskáře, který se zaměřuje přímo na sociálně slabé. Senioři by v této čtvrti měli být v bezpečí, ale samozřejmě oni mají jiné nároky na bezpečí, a především pak na klid a ticho než lidé v produktivním věku," říká policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Svou roli může hrát také to, jak tato městská čtvrť působí na první pohled. U domů, kde bydlí větší množství nepřizpůsobivých obyvatel, se válejí odpadky. Řada tamních lidí navíc patří mezi nezaměstnané a tráví více času před domy, což je spojeno nejen s hlukem, ale také s jevem, který by možná v jižních zemích nikoho ani v nejmenším nezarážel, ale pro české důchodce, kteří sociální život na ulicích vnímají jako něco cizího, se může jednat o jev probouzející pocit ohrožení, byť podle statistik k němu není důvod.

Nejproblémovějšími a nejrizikovějšími místy jsou tradičně lokality v okolí házenkářské haly a náměstí Budovatelů. „Tam nejčastěji dochází především k majetkové kriminalitě, tedy krádežím," říká policejní mluvčí.

V karvinské lokalitě tak sice může být potenciální riziko kriminality, ale podle policie se jí daří předcházet. Kromě bytů s pečovatelskou službou se tam nachází také dětské volnočasové středisko Juventus.

„Ta lokalita není nejšťastnější, ale žádný problém tady nebyl, protože máme asistenční službu a trenéři předávají děti přímo rodičům. Jsme tady hodně hlídaní," uvedla Michaela Petrová ze střediska Juventus.

Souhlasí s ní i ředitelka zařízení pro seniory Nový domov Eva Cholewová. Ten je umístěn přímo naproti budově s byty s pečovatelskou službou.

„Kdyby byly velké problémy, myslím, že bych o tom věděla, ale protože se ke mně nic nedoneslo, mám za to, že k ničemu závažnému nedošlo," řekla Cholewová.

O problémech je třeba mluvit

Policie v této souvislosti vyzývá seniory, kteří mají s chováním nepřizpůsobivých obyvatel problémy, aby se především nebáli a o svých problémech s nimi mluvili.

Jak se zdá, senioři si sice stěžují na různých místech, ale za strážníky prodiskutovat své problémy přicházejí velmi zřídka.

„Lokalita Nové Město je jednou z našich priorit, okolí budov, kde se koncentrují děti nebo důchodci, hlídají naši asistenti. Pokud ale senioři přesto mají nějaké problémy, bylo by dobré, kdyby za námi přišli a společně bychom už pak mohli něco vymyslet," uvedl Lubomír Greň, jeden z policejních preventistů, kteří v lokalitě působí.

Problémy mají i v Havířově

Havířov řešil podobné problémy v tzv. domě hrůzy ve Střední ulici na Šumbarku, kde bylo několik pater vyhrazeno pro byty s pečovatelskou službou. Město však tento dům přestavělo a zavedlo v něm „bezpečnější" režim. Částečně slouží jako DPS, částečně jako klasické nájemní byty a třetí část byla stavebně oddělena a je v ní městská sociální ubytovna.