Projekt rozběhl Ivan Sekanina ze spolku Počteníčko. Ten oslovil bohumínské Gymnázium Františka Živného a Střední školu Bohumín, studenti navštěvují „své“ babičky a dědečky v Centru sociálních služeb Bohumín, Charitním domě pokojného stáří sv. Františka v Bohumíně a bohumínského Domova Jistoty.

„Kvituji to a této činnosti našich studentů si vážím, už jen pro to, že to dělají na dobrovolně, ve svém volném čase. Když je potřeba, samozřejmě se jim snažíme vyjít vstříc i my ve škole. Pokud mohu soudit, projektu se u nás účastní ti, kdo i jinak patří mezi výborné studenty chováními prospěchem,“ uvádl ředitel Gymnázia Františka Živného Miroslav Bialoň.

Středoškoláci jsou pro mnohé z babiček a dědečků z domova často jedinými lidmi, kteří za nimi „z venku“ přijdou. A senioři jejich přítomnost velmi oceňují. Zároveň za nimi chodí i několik bohumínských seniorek, které plní roli tzv. čtecích babiček a předčítají starým lidem jejich oblíbené knihy a další.

Ti všichni se minulý týden dočkali i setkání a ocenění na Krajském úřadě.

„Přínos, který má projekt Hodinový vnuk pro seniory je ohromný. To je bez debat. Ale není to pomoc jednostranná. Středoškoláci mají skvělou příležitost se z povídání se seniory dovídat příběhy z naší historie. Žádné sebelepší učebnici se nevyrovnají konkrétní zážitky lidí, kteří zažili světovou válku nebo okupaci v srpnu 1968. Jsem tedy rád, že kraj tento projekt podpořil a věřím, že spolupráce bude pokračovat i dál,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální péči Jiří Navrátil.

„Unikátní projekt „Hodinový vnuk“ se z Bohumína a Ostravy rozšířil i do dalších míst republiky, například do Prahy nebo Brna. Je skvělou příležitostí k tomu, jak se mohou generace navzájem obohacovat,“ dodal předseda spolku Počteníčko Ivan Sekanina.