„Díky mé dobré spolupráci s místními podnikateli se mi podařilo je přesvědčit k přispění na opravu vitráží. Každý z devíti oslovených podnikatelů byl ochoten přispět částkou dvacet tisíc korun na základě smlouvy o reklamě," vysvětluje Feber.

Místní farář Roland Manowski-Słomka ale nebyl z takového řešení zrovna nadšený. Reklama je podle něj velmi netradiční forma podpory církve, zejména pokud se jedná o reklamní banner přímo před kostelem, k tomu v den pouti, který je pro věřící velmi významný.

„Obávám se, že reklamy před dveřmi kostela by mohly některé z věřících pohoršit, přece jen se jedná o sakrální stavbu, jejíž hlavní účel je modlitba," vysvětloval už dříve farář.

A o víkendu, kdy pouť ve Stonavě vypukla, se opravdu žádný banner před kostelem neobjevil.

„Rozhodnutí o tom, že smlouvu o reklamě s podnikateli fara neuzavře, jsem ještě před poutí oznámil při ohláškách. Žádali jsme o dar a ten jsme nedostali. Kostel přece jenom není golfové hřiště a taková forma reklamy by mezi věřícími mohla vzbudit pohoršení," říká farář.

PENÍZE PRO ŠKOLU

Na vitráže tak podnikatelé nepřispějí, Stonava ale o peníze nepřijde.

„S cílem nezmařit připravenou finanční výpomoc ve prospěch Stonavy jsem vyjednal použití nabízených peněz obdobným způsobem ve prospěch polské části naší školy na požadované vybavení třídy novým nábytkem a pomůckami," říká Feber. „I s takovým řešením jsem určitě spokojen. Myslím, že v rámci modernizace školy budou finanční prostředky také účelně využity," říká jeden z podnikatelů, kteří přispěli, Tadeáš Koch.