Forenzní audit mapuje hospodaření městské společnosti v letech 2012 až 2014. Jeho výsledky nyní slouží jako podklad pro vyšetřování krajské kriminálky.

Některé zakázky byly podle auditorů účelově děleny tak, aby jejich hodnota nepřekročila limit pro vypsání výběrového řízení stanovený interní směrnicí a mohly být zadány konkrétním dodavatelům. V několika případech ale byly takto zakázky zadány i při objemu nad 200 tisíc korun. 

Mezi uchazeči o zakázky, kteří by si měli konkurovat, aby se cena snížila, panovaly různé vazby. U jednoho stavbyvedoucího auditoři zjistili, že pracoval ve stejné pozici pro více dodavatelů, kteří si v soutěžích měli konkurovat a přitom on sám zřejmě jen účelově figuroval v pozici neúspěšného uchazeče.

Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov.
Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov. Autor: Ernst&Young

Stavbyvedoucí tak byl patrně jen nastrčenou figurkou, přičemž mu bylo jedno, kdo zakázku vyhraje, když spokojení budou všichni uchazeči. Jak uvedli, stavbyvedoucí v soutěžích, kde byla jediným rozhodujícím kritériem nejnižší cena, uváděl vždy vyšší ceny, než konkurenti. Oslovován byl výhradně v zakázkách týkajících se výměny rozvodu plynu v obytných domech. Zúčastnil se 70 procent zakázek, ale žádná nebyla nikdy vybrána jako vítězná. Jako stavbyvedoucí pak však na zakázkách pracoval u vítězných firem.

Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov.
Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov. Autor: Ernst&Young

„Vzhledem k potřebě minimálního počtu oslovených uchazečů a vzhledem k dlouhodobé nízké úspěšnosti jeho podaných nabídek je pravděpodobné, že se účastnil výběrových řízení jen proto, aby byl naplněn minimální počet uchazečů a byly tak splněny formální požadavky výběrových řízení. Indikuje to možnou koordinaci konkurenčních uchazečů o veřejné zakázky a tím i narušení pravidel hospodářské soutěže a trestný čin pletichy při zadávání veřejné zakázky," naznačili ve své zprávě auditoři.

Jednal i za konkurenty

Jako další příklad uvedli přehled sedmi soutěží, kdy v šesti z nich zvítězila firma, která získala první zakázku od MRA získala jen tři týdny po založení a následně jich v letech 2012 až 2014 získala za bezmála 10 milionů. Konkurenty v soutěžích o zakázky však byli zájemci, se kterými firmu pojily vytýkané vazby. Auditoři zjistili, že objednávky vystavené na konkurenční firmy podepisoval jednatel vítězné firmy. Z toho usuzují, že firmy na soutěžích a realizaci zakázek čile spolupracovaly.

Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov.
Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov. Autor: Ernst&Young

„Dle finančních výkazů měla v roce 2012 mzdové náklady ve výši 5000 korun a zřejmě tedy neměla žádné zaměstnance. Je pravděpodobné, že práce byly realizovány subdodavateli a společnost byla v těchto transakcích prostředníkem. Vzhledem k personálnímu propojení s konkurenty tak mohlo dojít k manipulaci těchto výběrových řízení," uvedli auditoři.

Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov.
Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov. Autor: Ernst&Young

Pozn. redakce: Deník má k dispozici plné znění auditu. Znění výňatků z auditu však bylo redakčně anonymizováno u osob a společností, které nejsou spjaty s veřejným děním ve městě. 

Podle auditorů by MRA v případě řádného soutěžení zakázek mezi skutečnými konkurenty mohla dosáhnout výrazných úspor, a to v řádech desítek milionů korun. Zjišťování výše způsobené škody je také součástí policejního vyšetřování. 

Zodpovědnost

jak už Deník informoval, trestní odpovědnost jednotlivých aktérů nyní posuzuje krajský policejní vyšetřovatel a státní zástupce. V případu se stále provádějí výslechy, aby byla prokázána konkrétní míra zavinění. Podle nejpřísnějšího paragrafu zneužití pravomoci úřední osoby by v případě odsouzení hrozilo až 12 let vězení.

Jednu oběť přitom kauza MRA už má. Bývalý provozně-technický náměstek ředitele společnosti, který o sporných zakázkách rozhodoval, Pavol Jantoš před několika dny rezignoval na post zastupitele.