Opatření navrhlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s tím, že jde o řešení, které by snížilo počet kolizních situací, z nichž mnohé končí nehodami, včetně těch s vážnými i tragickými následky. 

Jediným ideálním řešením je mimoúrovňová křižovatka.
Světelná signalizace ani kruhový objezd instalovány být nemohou kvůli zákonnému omezení pro silnice 1. třídy.

Tuto variantu se ještě snaží zvrátit zástupci obou měst, v jejichž katastru se křižovatka nachází, a která by byla změnou dopravy dotčena. 

Pokud by řidiči směřující do lokality starého Šumbarku a sídliště Zadky v této křižovatce nemohli z Ostravské odbočit, museli by jezdit až na velký kruhový objezd, kde se v dopravní špičce tvoří dlouhé kolony, nebo by volili trasu po staré cestě přes Šenov. Ještě komplikovanější by to bylo s kamiony, které jezdí do kontejnerového překladiště. Ty mají jízdu přes Šenov zakázanou a všechny by musely jezdit právě přes rondel, kterým by projely zpátky na Ostravou a teprve potom by z ní sjížděly vpravo směrem k překladišti. 

"Odpoledne jsme měli na ŘSD Ostrava jednání, ze kterého vyplynulo, že rozhodnutí dosud není definitivní. Pokusíme se navrhnout jiné řešení. Protože přehrazení Ostravské ulice svodidly vyplynulo ze žádosti policie, budeme jednat i s jejími zástupci," řekl náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec. 

Úsekové radary

Nehody se v křižovatce stávají zejména proto, že řidiči nesprávně odhadnou rychlost vozidel, kterým mají dát přednost a vjetím do křižovatky jim zkříží cestu. Při odbočování vlevo od Šumbarku je situace o to horší, že se řidič musí trefit mezi vozidla v obou směrech, přičemž ta od Ostravy má skryta za svodidly. 

Přestože je v křižovatce rychlost snížena na 50 km/h, jen málokterý řidič toto omezení dodržuje, a to v obou směrech. Výjimkou nejsou ani automobily a motocykly, které místem projedou rychleji než 100 km/h. 

Řešením by proto mohl být agresivnější dohled nad dodržováním rychlosti, a to prostřednictvím měření. V úvahu přicházejí radary s okamžitým měřením rychlosti, nebo úsekové měření pomocí výpočtu průměrné rychlosti. 

"Ano, úsekové radary by mohly být řešením. Rychlost vozidel by se v místě snížila a tím by jistě došlo ke snížení počtu nehod s vážnými následky. Jednat o tom ale musíme právě s policií, která by instalaci radarů musela povolit," dodal náměstek Niemiec. 

Radary s okamžitým měřením by vyhodnocovaly rychlost těsně před vjezdem do křižovatky, zatímco pro úsekové měření je nutné vymezit delší část vozovky. 

Hranice měst

Hranice Šenova a Havířova.Zdroj: Mapy.cz
Vyznačená hranice Šenova a Havířova v křižovatce na Ostravské ulici. Foto: Mapy.cz

Situace nahrává spíše použití okamžitého měření v jednom bodě, zejména ve směru od Ostravy. Křižovatkou totiž prochází hranice Havířova a Šenova. Pokud by měřený úsek probíhal oběma katastry, musela by se města dohodnout na rozdělení zisku z vybraných pokut. 

Špunt

Ani zpomalení dopravy na Ostravské ulici však nevyřeší problém s průjezdem odbočujících vozidel. V důsledku měření se bude doprava z obou stran zahušťovat a mezi vozidly nebudou mezery, na které už teď řidiči často čekají i v řádu minut.  

Současný návrh řešení

Jak už Deník informoval loni, na silnici I. třídy není možné budovat nová křížení, která nejsou mimoúrovňová. Vyloučeny proto byly varianty světelné nebo okružní křižovatky. V úvahu přicházelo buď pouze zabránění jízdy ze Šumbarku rovně směrem k čističce odpadních vod a vlevo na Havířov, nebo v druhé možnosti i zákaz odbočení vlevo od Ostravy na Šumbark.

Návrh dopravního řešení v Ostravské ulici.Zdroj: MS kraj

Řešena je nakonec právě tato varianta, kdy bude v křižovatce vytvořen středový dělicí pás.

„Umístěním dopravního zařízení vznikne na křižovatce nový střední dělicí pás s jednostrannými svodidly po obou stranách. Dále dojde k vybudování naváděcích ostrůvků pomocí tzv. „CITY bloků“,“ stojí v návrhu řešení.

Změna s problémy

Změna dopravy s sebou přinese několik problémů.

Například vozidla SmVaK mířící z Havířova na čističku odpadních vod budou muset jezdit 4,2 km dlouhou objížďkou přes Šenov.

Odbočení z Ostravské využívají denně také desítky kamionů, které míří na kontejnerové překladiště. Objížďka přes rondel pro ně znamená jen 2,1 km navíc, dojde ale k zatížení kruhového objezdu. Světelná signalizace je tam teď nastavena tak, že vozidlo najíždějí na zelenou z Ostravské ulice projede dalšími dvěma semafory bez zastavení.

Zablokovaný kruhový objezd v Havířově.Zdroj: www.tesinsko.cz

Právě zatížení kruhového objezdu zkoumá město Havířov. V odpolední dopravní špičce tam už teď vznikají kolony, do kterých se budou zapojovat i všechny automobily, které by jinak odbočily už dříve.

Vyšší propustnosti rondelu prospěla světelná signalizace, která má pro směr z Ostravské ulice v odpoledních hodinách prodloužený interval. Komplikace však nastávají, pokud se na kruhovém objezdu nebo v jeho blízkosti stane nehoda. Při uzavření odbočení na Šumbark nebude od mimoúrovňového křížení v Šenově žádná jiná objízdná trasa.

Proto přichází v úvahu také varianta, aby přehrazení Ostravské ulice bylo možné operativně odstranit a za asistence policie dopravu odklánět právě přes Šumbark.

Chodci?

Přes křižovatku chodí také lidé, kteří mají na šenovské straně zahrádky. Ze studie a dostupných informací není zřejmé, jak by měla být v místě pěší doprava řešena.