Dům byl zbourán kvůli tomu, že se městu nevyplatilo investovat do jeho opravy, když má po celém městě dostatek volných bytů. Navíc právě ve starém Šumbarku není o bydlení příliš velký zájem.

O tom, že místo obytného domu bude v místě sportoviště, bylo rozhodnuto ještě před samotnou demolicí. Bylo to totiž podmínkou pro přiznání státní dotace na demolici. Z nákladů na stržení domu, likvidaci materiálu a úpravu terénu v celkové výši 1,5 milionu korun získalo město od ministerstva pro místní rozvoj zpět 80 procent.

Uvolněná plocha nyní bude sloužit dětem ale i dospělým, kteří si chtějí zlepšit fyzickou kondici. V těchto dnech tam vzniká workoutové hřiště s odpočinkovou zónou.

„Nové workoutového hřiště je určeno především pro mládež a dospělé bydlící v dané lokalitě a okolí. Doufáme však, že jej budou navštěvovat i obyvatelé dalších částí města. Účel využití území byl zvolen zejména s ohledem na absenci obdobných ploch v okolí,“ uvedla primátorka města Jana Feberová.

Samotné hřiště město vybudovalo ze svého rozpočtu, a to za necelých 800 tisíc korun.

Návštěvníkům venkovního sportovního zázemí poslouží hrazdy, bradla, lavice, šikmé, svislé a horizontální žebřiny, držák na uchycení gymnastických kruhů a vertikální tyč na takzvaný pole dance. Mobiliář doplní informační tabule, odpadkové koše a lavičky. Kolem hřiště nechá ještě město vybudovat přístupové chodníky ze zámkové dlažby a vysadit zeleň.

„Je to tady super. Doufám, že to vydrží, abychom tady mohli chodit cvičit,“ řekli první malí návštěvníci sportoviště.

Podobných sportovišť je ve městě několika  zatím se těší velké oblibě. Mezi prvními bylo zprovozněno workoutové hřiště v parku Na Nábřeží.