Ti se přezkoušení podrobují pravidelně co čtyři roky. Jejich slabina je především v neznalosti místopisu. „Někteří řidiči, kteří jsou přezkoušeni na odboru dopravy karvinského magistrátu, nejsou například schopni popsat nejvhodnější trasy při přesunu z jednoho místa určení na druhé. Dělá jim problém vypsat všechny ulice, kterými musí projet a neznají, jakým způsobem je upravena organizace dopravy na těchto komunikacích. To znamená, zda jde o jednosměrku, oboustranný provoz nebo slepou ulici,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy Lumír Marszalek.

Na území města v současné době působí 52 aktivních provozovatelů taxislužby, kteří zaměstnávají cca 190 řidičů. Zkoušky jsou prováděny v pravidelných měsíčních intervalech formou tří písemných testů. „Písemný test prověřující znalosti karvinského místopisu obsahuje celkem 30 otázek typu, kde sídlí určitý objekt, instituce, ve které městské části se nachází určitá ulice, zda a jakým způsobem je organizována doprava na určených komunikacích nebo jakým číslem popisným začínají domy na určité ulici a jiné. V poslední části testu se pracuje se slepou mapou, do které uchazeč musí vyplnit chybějící názvy ulic,“ upřesnil Marszalek s tím, že všeobecná znalost místopisu je pro mnohé z nich kámen úrazu.

Další písemný test obsahuje dvacet otázek a je zaměřený na znalost právních předpisů, upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele. V pořadí třetí písemný test prověřuje svými 10 otázkami znalost obsluhy taxametru. Zkoušky byly zavedeny v září roku 1998 a od té doby se uskutečnilo 113 zkouškových termínů. V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěje, je mu umožněno provést opravnou zkoušku v následujícím vyhlášeném termínu. „Po přezkoušení obdrží taxikář osvědčení obce, které je nepřenosné a musí ho mít u sebe,“ dodal Lumír Marszalek.