Programovací období je do roku 2023. A právě nad tím, pro které oblasti peníze využít, debatovali v minulých dnech členové MAS Bohumínsko.

V minulých dnech jste se zúčastnil semináře zástupců Místní akční skupiny Bohumínsko (MAS), jejímž členem je i město Bohumín. Seminář byl zaměřen na možnosti využití eurodotací v příštích letech. Pro které oblasti bude možné čerpat eurodotace?

Města a obce, které jsou členy MAS Bohumínsko, si budou moci jejím prostřednictvím sáhnout na eurodotace hned ze dvou programů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu zaměstnanost. Ten první podporuje výstavbu chodníků a cyklostezek, které zvýší bezpečnost v dopravě. Zároveň je určen na rekonstrukci a vybavení zařízení sociálních služeb a také na vybavení pro vzdělávání v mateřských a základních školách, které zřizují obce. Z programu zaměstnanosti půjdou peníze na sociální služby, zaměstnanost a prorodinná opatření.

Které oblasti jsou podle Vás pro Bohumín prioritní? Kde by se evropské peníze daly využít?

Určitě bychom chtěli část připravovaných chodníků a cyklostezek vybudovat právě prostřednictvím MAS Bohumínsko. Nově jsme zavedli asistenty prevence kriminality a tento projekt bychom chtěli dlouhodoběji rozvíjet právě z dotací přes MAS. Příležitostí je také rozšíření prázdninových volnočasových aktivit pro děti v době, kdy jejich rodiče nemohou čerpat dovolenou.

Zaujala Vás některá oblast, kde byste pro investice rád získal evropské peníze?

Velmi zajímavou oblastí je podpora sociálního bydlení. Tady ovšem bude záležet na konkrétně nastavených podmínkách. Pokud by byla příležitost, jak omezit stávající ubytovny, určitě bychom takovou podporu využili.