Muzeum Svět Komenského Fulnek, v minulosti známé jako Památník Jana Amose Komenského, bylo rekonstruováno s pomocí fondů Evropské unie mezi lety 2015 až 2021. „Celkově šlo o částku 28 milionů korun, z čehož celých 85 procent bylo z evropských fondů a zbývající částkou přispělo ministerstvo kultury. Dále jsme ještě získali peníze z Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem Muzea Novojičínska, pod nějž spadá i památník,“ říká vedoucí fulneckého muzea Petr Chlebec.

První zmínka o budově muzea Svět Komenského Fulnek pochází už z roku 1400. Jednalo se tehdy o katolický kostelík se špitálem. V roce 1954 byly tyto objekty transformovány v Památník J. A. Komenského, který měl připomínat osobnost Učitele národů. Téměř 400 let po odchodu bratra Jana Amose z Fulneku se v roce 2021 po dlouhé rekonstrukci bratrského sboru znovu otevřelo muzeum, které tuto osobnost představuje jako kněze, kazatele, učitele, měšťana a mladého muže žijícího ve městě na pomezí Moravy a Slezska.

Zdroj: se svolením MMR

Autentické místo

Muzeum sídlící v kostelíku je unikátní tím, že právě v jeho prostorách Jan Amos Komenský kázal. Památkáři při poslední rekonstrukci rozhodli objekt vrátit do původního stavu z let 1705 až 1945, kdy uvnitř fungovaly špitální místnosti. „V minulosti bylo muzeum několikrát přebudováno. V roce 1954 bylo pravděpodobně jen v kapli a v roce 1960 se mělo rozšířit na horní patro. Budova už tehdy nebyla v dobré kondici. V roce 1970 proběhla největší přestavba, při které přibyla v parku socha z roku 1924 od Jana Štursy,“ vysvětluje vedoucí fulneckého muzea Petr Chlebec.

Zatímco předchozí expozice se věnovaly Komenskému jako bojovníkovi za mír nebo učiteli národů, ta současná, vytvořená díky fondům EU, je jiná. Její autor Zdeněk Orlita s nynějším ředitelem Alešem Knápkem vytvořili novou expozici, která vypráví o Jednotě bratrské ve Fulneku a životě Komenského v tomto městě.

„Vlastně všechno se vztahuje na tuto budovu a Komenského ve Fulneku. Není to o učiteli národů, není tu ani jeho portrét, protože jemu bylo v té době 26 až 30 let. Nejstarší portrét Komenského, který najdeme na dvousetkorunové bankovce, je až z roku 1655. To už byl mnohem starší. My si ho ale musíme představit jako mladíka, který nedávno vyšel z univerzity,“ popisuje vedoucí muzea.

Dotace z evropských fondů pomohla zámek v Uherčicích zatraktivnit pro návštěvníky
VIDEO: Zámek Uherčice láká na opravené komnaty i koncerty v banketním sále

Nově průvodci fulneckého muzea vezmou návštěvníky nejdříve do přední části kostelíku se zachovalou částí lodi a přednesou jim úvodní výklad právě s důrazem na pobyt tohoto výjimečného muže ve Fulneku. V dolní části objektu se veřejnost také dozví podrobnosti o historii budovy. V mezipatře muzea pak zjistí, že sbor v té době byl německý, a poslechnou si zpěv z německého kancionálu Kirchengeseng, jehož autory byli fulnečtí správci.

„Vlastně všechno se vztahuje na tuto budovu a Komenského ve Fulneku. My si ho musíme představit jako mladíka, který nedávno vyšel z univerzity.“
Petr Chlebec, vedoucí muzea

V horní části objektu je program zaměřený na téma Komenský jako kněz. Návštěvníci se dozvědí, co dělali kněží Jednoty bratrské, co dělal správce sboru, a poznají také podobu Komenského jako měšťana. Poslední místnost je věnována tématu Mezi mýtem a realitou – je zaměřena hodně na text a edukační prvky. A co je důležité, vše je podloženo novodobým výzkumem.

V muzeu mají také zajímavé předměty, jako je například kniha z roku 1618, zřejmě kancionál z Fulnecka, či tkaný lněný ubrus ze 70. let 17. století dokazující kontinuitu protestantů v regionu, kde zrovna probíhala neúspěšná rekatolizace.

Velký zájem škol

Svět Komenského Fulnek je pro veřejnost otevřený celoročně od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Vzhledem k tomu, že v současné době tvoří 60 procent návštěvníků školní skupiny, muzeum vyvíjí rozsáhlou edukační činnost. Populární je například hra Vražda ve sboru. Jde o interaktivní detektivní příběh založený na historické postavě, kdy zavražděným, kterého děti hledají, je někdo, kdo působil ve Fulneku a kým se Komenský také inspiroval. Zatímco děti řeší detektivní příběh, procházejí celou expozicí a prohlížejí si exponáty.

Fulnecké muzeum počítá s tím, že s novou prezentací se zvýší i počet návštěvníků. Zatímco v minulosti přicházelo přibližně jen okolo 2,5 tisíce návštěvníků ročně, díky nové expozici, programům a nejrůznějším akcím to jen loni bylo 6,5 tisíce zájemců.

Zdroj: se svolením MMR

Petr Chlebec: Originalita expozice o Komenském spočívá v autenticitě

Šestatřicetiletý historik Petr Chlebec je vedoucím muzea Svět Komenského Fulnek. Odborné profesní zkušenosti v minulosti načerpal mimo jiné v Městském muzeu v Blatné, kde působil sedm let a získal specializaci na papír a knihy. Později zatoužil vrátit se s rodinou do Moravskoslezského kraje, kde od roku 2021 působí v čele fulneckého muzea. My jsme se jej zeptali na minulost i současnost tohoto kulturního zařízení, které díky podpoře z fondů EU mohlo vybudovat nové expozice.

Vedoucí fulneckého muzea Petr Chlebec.Vedoucí fulneckého muzea Petr Chlebec.Zdroj: Deník/Radim ŠlezingrMůžete ve stručnosti přiblížit historii této památky?
Muzeum Svět Komenského ve Fulneku představuje jedinečnou stavbu, v níž je doložitelný pobyt bratra Jana Amose. Před jeho příchodem prošla budova několika proměnami. První zpráva o kostelíku Všech svatých s budovou špitálu se objevila v roce 1400. Obě budovy byly v letech 1614–1618 spojeny a transformovány v bratrský sbor s kaplí. V polovině 17. století byla kaple využívána jako jízdárna a poté jako sýpka. Teprve v roce 1705 ji Eliáš Knurr přestavěl do dnešní podoby. Část kaple – presbytář s vítězným obloukem a segmentem lodi, nechal v původním stavu. Většinu lodi přebudoval v dvoupatrový špitál. Naposled v roce 1966 byla na východní straně zbourána sakristie.

„Přestavba budovy muzea a instalace expozice byly z velké části financovány z Evropské unie, druhý největší podíl poskytl Moravskoslezský kraj.“

Co bylo v rámci poslední obnovy provedeno a jak byla náročná?
Budova se nacházela v havarijním stavu. Během rekonstrukce muselo být vyřešeno vzlínání vlhkosti zdiva. Byly položeny nové elektrorozvody, takže se dělala zcela nová cihlová a pískovcová podlaha a omítky. Musely být opraveny stropy a vyměněna měděná střešní krytina za pálené tašky. Některé vnitřní stěny musely být částečně rozebrány a znovu sestaveny. Došlo ke kompletní výměně oken a dveří, aby bylo možné v budově udržovat konstantní klima vhodné pro muzejní budovy.

V čem spočívá originalita nově instalované expozice?
Zejména v autenticitě. Muzeum se nesnaží předkládat obraz bratra Jana Amose Komenského tradičně jako Učitele národů, ale jako fulneckého měšťana, správce sboru, kněze, kazatele, rektora školy, prostě jako člověka „Na prahu vichřice“. Část expozice je věnována pouze Jednotě bratrské ve Fulneku, která byla na rozdíl od jiných německá, a samotné budově kaple a sboru. Protože právě budova je oním unikátním sbírkovým předmětem, zachovává i expozice určitou míru čistoty a nezapleveluje prostor předměty, které nejsou nijak spjaté se životem Jana Amose ve Fulneku.

Kabinet slavného architekta vznikl díky fondům EU
VIDEO: Kabinet Dušana Jurkoviče přibližuje odkaz slavného architekta

Z jakých zdrojů byly práce realizovány?
Přestavba budovy muzea a instalace expozice byly z velké části financovány z Evropské unie, druhý největší podíl poskytl Moravskoslezský kraj. Nesmíme opomenout ani dílčí úpravy jako dodatečné malířské práce nebo ošetření podlahové krytiny v kapli, které byly hrazeny ze zdrojů Muzea Novojičínska.

Jaké další pracovní výzvy a aktivity vás bezprostředně čekají?
Muzeum Svět Komenského Fulnek bylo již osmou pobočkou Muzea Novojičínska, která byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2021. V roce 2022 jsme pro návštěvníky připravili sérii doprovodných programů od workshopů, koncertů až po divadla. Nezapomínali jsme ani na ty nejmenší návštěvníky, takže jsme spolupracovali se školami prostřednictvím projektové výuky a edukačních programů. Naším cílem je poznáním doby Komenského posílit místně zakotvené povědomí o městě a jeho okolí, které má co nabídnout. V první řadě se jedná o edukační moduly Voják z Neapole a Kostel pro bratra Jana, jež brzy uvedeme do edukačních programů. Také letos připravujeme s firmou Tasty Air virtuální realitu pro návštěvníka, která představí muzeum a dobu Komenského v hávu moderní technologie. A samozřejmě i letos se vyjádříme k 400. výročí vzniku díla Labyrint světa, a to formou interaktivní výstavy. Máte se tedy na co těšit.

Zdroj: se svolením MMR