Součástí druhé etapy rekonstrukce se počítá s vybudováním nové klubovny, sborového sálu, který bude dvakrát větší, než dnes, vznikne i nová garáž a kancelář, sklad, sanitární místnost a schodiště,“ říká farář Vladislav Szkandera a dodává, že farnost získala příslib dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie.

Člen farního sboru Milan Zielina a dodává, že stavební práce by chtěli zahájit na jaře. „Dokončení stavby předpokládáme na jaře roku příštího,“ říká.

Aktivity pro děti z Orlové 

Na jaře roku 2021 by se mělo pokračovat v rekonstrukci farní budovy evangelického sboru v Orlové-Městě.Evangelický kostel v Orlové je dominantou areálu. Zdroj: archiv sboru.Podle Szkandery mají v novém sále probíhat kroužky a zájmové aktivity pro děti. Na jejich realizaci bude fara spolupracovat se základními školami v Orlové.

„Kroužky pro děti by měly v prostorách a v okolí nové přístavby probíhat nejméně pět let, a budou zaměřeny na biologii, ekologii a pozorování přírody. V okolí fary se počítá s výsadbou zeleně. První stromy už byly vysazeny v závěru loňského roku, další jsou plánovány,“ přibližuje Szkandera.

Z historie Farního sboru SCEAV v Orlové se dá vyčíst že v Orlové stály na pozemcích farnosti kromě evangelického kostela ještě další budovy.

Byla to velká farní budova a sborový dům s estrádním sálem s kapacitou 150 lidí. Žel, doba minulá farnímu sboru nepřála, a rozsáhlá těžba uhlí nakonec rozhodla o osudu těchto budov. Po úsilí sboru byla postavena nová farní budova typu Okal s přístavbou pro sborový sál, garáž a toalety. Původní radost z nové budovy časem vystřídalo zklamání.

Budova nebyla adekvátní náhradou a kvalitou byla na nízké úrovni. "Sborový sál byl postaven jako podkrovní prostor o rozměrech 8 krát 8 metrů. Toalety měly nevyhovující vstupy. V průběhu let bylo do farní budovy několikrát investováno. Provedlo se zateplení, okna se vyměnila za plastová, uskutečnila se částečná výměna vodoinstalace a elektroinstalace,“ vysvětlil farář Vladislav Szkandera.