Ten by měl sloužit také jako klubovna mládeže i pro další sborové aktivity. V současné době se zde členové sboru scházejí k pravidelným bohoslužbám, do chvíle, než bude dokončen velký sál. Nebude chybět ani byt pro kazatele a kancelář. V budově bude mít také pobočku humanitární organizace ADRA. Jak prozradil kazatel Karel Strouhal, stavět se začalo loni v září a slavnostní otevření modlitebny je naplánováno na sobotu 1. prosince.

Církev adventistů sedmého dne vznikla a začala působit v 60. letech 19. století v Severní Americe. Do začátku 20. století se rozšířila do zemí na všech kontinentech. Největší růst zaznamenala po 2. světové válce. V roce 2002 přesáhl počet členů církve 12 milionů, zatímco v České republice je jich zhruba 15 tisíc .