Oznámení podal šéf odborové organizace MRA Richard Kula. Ten má podezření, že by mohlo dojít ke zneužití osobních údajů nájemníků.

„Jednatel společnosti MRA přivedl do firmy pracovníky brněnské společnosti s tím, že tito mají provést interní audit výpočetní techniky. Bez mého vědomí a v mé nepřítomnosti byli tito vpuštěni do mé kanceláře a do serverovny, kde se snažili dostat se k datům na serverech a ve firemních počítačích. Krom toho provedli scan u dalších asi 10 zaměstnanců. Na příkaz jednatele MRA jsem jim následně předal administrátorská hesla k serverům. Jako zodpovědné osoby za bezpečnost dat jsme s kolegyní nebyli zpraveni o důvodu kontroly, rozsahu kontroly a způsobu manipulace se získanými daty - nic nebylo protokolárně podchyceno. Pracovníci brněnské firmy vytvořili kopie disků v jednotlivých počítačích několika zaměstnanců a především kopie veškerých dat na serverech společnosti. Tyto kopie pak odnesli mimo naší firmu k nějakému dalšímu zpracování,“ uvedl Kula.

Městská realitní agentura Havířov.
Šéf odborů městské realitky: Kamarádšofty, šikana a porušování zákonů

Zda ÚOOÚ pochybné nakládání s daty potvrdí, to ukáže až výsledek vyšetřování. Odborář Kula však má obavy, aby do té doby nebyly osobní údaje vynesené z firmy zneužity.

„Vzhledem k obsahu zkopírovaných dat mají nyní přístup k databázím, které obsahují osobní údaje všech zaměstnanců společnosti z databáze mzdového systému v rozsahu: Jméno, příjmení, rodné číslo/datum narození, číslo bankovního účtu, adresa trvalého bydliště, výše mzdy, atd. Dále mají databázi asi 8000 nájemníků bytů vlastněných Statutárním městem Havířov, a to v rozsahu: adresa, datum narození, rodné číslo, výše nájmu, e-mailová adresa, případná výše dluhu vůči Statutárnímu městu Havířov a včetně osobních dat rodinných příslušníků,“ dodal Kula.

Stavba chodníku s cyklostezkou podél Dlouhé třídy v Havířově-Podlesí.
V Havířově staví další úsek cyklostezky

MRA je v současné době pod drobnohledem radnice. Město se snaží ve své firmě nastolit pořádek. Proběhla výměna jednatelů a aktuálně se vybírá nový ředitel. O možném úniku dat však zástupci vedení města neví. „Vedení města nemá zatím o úniku osobních údajů z databáze MRA žádné informace,“ odpověděla na dotaz Deníku mluvčí magistrátu Jana Dybová.