Jak už Havířovsko informovalo, most vmajetku města musel být po dlouhých letech provozu rekonstruován, protože hrozilo, že by musel být kvůli svému technickému stavu uzavřen. Od samého počátku příprav rekonstrukce bylo nutné vše připravit tak, aby byl most alespoň částečně průjezdný. Do pilířů se vrtaly sondy, pomocí kterých se zjišťoval stav betonu.

Město nechalo zpracovat projekt a vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vybrána byla firma Firesta. Termín dokončení opravy byl stanoven na 10. července. Ten však nebyl dodržen a most není opraven ani dnes.

„Podle prvních informací, které jsem měl kdispozici, bylo příčinou zpoždění počasí. Podle firmy bylo několik dnů, kdy pršelo a nemohly být používány některé technologie,“ řekl mluvčí havířovského magistrátu Ivan Trnka. Posléze byly důvody zpoždění upřesněny o změnu projektu. „Firma se po převzetí stavby dohodla sinvestorem, kterým je město, na změně projektu. Důvodem je zvýšení kvality. Firma si projekt upravila na vlastní náklady,“ doplnil Trnka.

Proč musel být původní projekt přepracován, objasnil investor vpátek. Společnost Povodí Odry nesouhlasila s původním návrhem podepření nosné konstrukce, kdy byla navržena podpěrná konstrukce sjednou podpěrou vkorytu řeky. „Proto byl návrh podepření přepracován dle požadavků vodohospodářů. Výsledkem bylo umístění stojek těžké podpěrné konstrukce vprostorustávajícíchzpevněných svahů koryta řeky Sušanky. Vzhledem kmalé únosnosti obkladu svahů a jejich šikmosti musely být stávající svahy kompletně odstraněny a podloží bylo odkopáno až na základy stávajících opěr. Následně budou tyto konstrukce vybudoványnově vcelém rozsahu. Zhotovitel díla na své náklady objednal vypracování nové realizační projektové dokumentace stavby, tak aby dílo po všech stránkách vyhovělo požadavkům kladeným na mostní konstrukce,“ doplnil vyjádření Trnka stím, že zhotovení díla je naplánováno do 14. srpna.