Provizorní přejezd z prken pod dálničním viaduktem nad Lípovou ulicí přitom už jednou vzal „za své“ a musel být opraven. Normálního přejezdu se ale tamní obyvatelé nejspíše jen tak rychle nedočkají. „Dočkáme se vůbec nového mostu? Co pro to radnice za posledního půl roku udělala? Už tomu budou dva roky, co jezdíme po provizorním mostku, a mám pocit, že se opravy asi nikdy nedočkáme,“ spílá českotěšínské radnici na jejích internetových stránkách nespokojená obyvatelka.

Není jediná. Naštvaní byli i všichni ti, kteří na začátku září čekali na pravidelný autobusový spoj z Antoníčku do centra města. Nepřijel. Provizorní most byl totiž v tak havarijním stavu, že bylo nutné vyměnit jeho dřevěný povrch. A v tu chvíli vyvstal docela zásadní problém. Zjistilo se totiž, že pozemky pod mostkem nepatří městu. Jejich bývalý vlastník umřel a zmíněná parcela se stala předmětem dědického řízení. Radnice je tak zcela bezzubá a musí počkat, jak řízení dopadne.

„Podle našich informací není dědické řízení zatím ukončeno. K majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod stavbou mostu může dojít teprve po ukončení tohoto řízení, které probíhá zcela mimo působnost městského úřadu a nemůže být z jeho strany urychleno. Pokud je nám známo, v současné době probíhá oceňování předmětu pozůstalosti,“ vysvětlila Miriam Pohromová z majetkoprávního oddělení českotěšínské radnice. Řidiči, ale i pěší se tak budou muset obrnit trpělivostí. Na jak dlouho, ale zatím nikdo není schopen říci.