Ostravská ulice mezi Havířovem a Šenovem se bude opravovat od 1. září do 31. října. Rekonstrukce bude celková s tím, že provoz bude průběžně omezován podle průběhu prací.

„Rekonstrukce proběhne ve dvou etapách, kdy bude pro veškerou dopravu uzavřen vždy jeden dopravní pás a po druhém pásu bude vedena doprava obousměrně, tedy vždy v jednom jízdním pruhu směrem z Havířova do Ostravy a jednom jízdním pruhu ve směru z Ostravy do Havířova,“ tlumočila informace od ŘSD mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová.

Silničáři se chystají na opravu ulice 17. listopadu. Několik hodin bude zcela uzavřena Křižovatka s Dlouhou třídou a druhý víkend čeká uzavírka křižovatku s Národní třídou, Na Nábřeží a Těšínskou. Uzavírky se týkají i autobusů, proto se cestující musí věnovat změnám jízdních řádů.

„Od 31. srpna do 13. září bude probíhat plošná oprava vozovky na ulici 17. listopadu v Havířově-Podlesí. V úseku od křižovatky s Dlouhou třídou po křižovatku s Těšínskou, Národní třídou a Na Nábřeží včetně těchto křižovatek nechá ŘSD zbrousit vrstvu původního asfaltu a položit nový. Frézování asfaltového povrchu proběhne za provozu a začne už 31. srpna. 

"O víkendu 2. září bude na čas uzavřena nejprve křižovatka ulice 17. listopadu s Těšínskou, Národní třídou a Na Nábřeží, a to pro veškerou dopravu, tedy i autobusy. Následující víkend pak bude úplně pro veškerou dopravu včetně autobusů uzavřena druhá křižovatka ulice 17. listopadu s Dlouhou třídou," uvedla mluvčí Dybová. 

„Od 3. do 9. září pak proběhne oprava samotné ulice 17. listopadu mezi světelnými křižovatkami, rovněž s úplným vyloučením dopravy. Průjezd autobusů bude zachován s tím, že zastávky „Úřad práce“ budou posunovány dle potřeby stavby. Dostupnost ulic Junácká a Čelakovského bude zajištěna pouze přes jednosměrnou ulici Majakovského. Vyjet z těchto ulic mohou místní přes stavbu. V době pokládky asfaltové vrstvy bude pravděpodobně na jeden den znemožněn vjezd a výjezd z Kmochovy a Gogolovy ulice,“ dodala mluvčí Jana Dybová.

Uzavřené úseky budou muset motoristé objíždět. Dočasně budou umístěny i náhradní autobusové zastávky.