Dosud neznalí zákulisních poměrů se nestačí divit, jak úzká skupina lidí profitovala na zakázkách Městské realitní agentury (MRA). Po odchodu zastupitelů a spojenců ČSSD do opozice a nuceném vyklizení vedoucích postů v městských firmách teď vyplouvají na povrch informace, kterými se rozhodně chlubit nechtějí.

Okna a další zakázky

O zveřejnění si však přímo koledoval bývalý technický náměstek ředitele Městské realitní agentury a následně hospodářský náměstek primátora Pavol Jantoš (ČSSD), který na minulých zasedáních zastupitelstva kritizoval současné vedení MRA. Vyhrocená situace kolem MRA souvisí mimo jiné také s hledáním viníka, který je zodpovědný za zakázku na plastová okna, za kterou město dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu 1,5 milionu korun.

Kauza oknaPřípad se týká tendru z roku 2012. Havířovská radnice původně čekala, že okna v obytných domech, které jsou v jejím majetku, vymění téměř za 170 milionů korun. Tendr vyhrála společnost RI OKNA s cenou 106 milionů korun. Podle předchozích závěrů ÚOHS radnice postupovala diskriminačně. Stanovila speciální požadavky na to, jak mají okna vypadat. Konkrétně šlo například o minimální počet komor nebo stavební hloubku rámů. V součtu tyto požadavky zaručovaly konkurenční výhodu některým firmám. ÚOHS svoje závěry opřel o posudek znalce, který radnice zpochybnila v rozkladovém řízení. Aktuálně podle Rafaje panují pochybnosti ohledně podjatosti znalce. Tuto otázku musí nyní jeho podřízení vyřešit a pak znovu rozhodnout. (ČTK)

Na posledním zasedání zastupitelstva vystoupil jednatel MRA Róbert Masarovič (ANO), který interpeloval Jantoše 10 body souvisejícími se zadáváním zakázek v době jeho působení ve funkci.

Pavol Jantoš na zasedání uvedl, že na otázky Masarovičovi odpoví písemně. Přesto ale částečně reagoval hned. "Samozřejmě, že za vše špatné můžeme my sociální demokraté. Ne za vše je ale zodpovědný technický náměstek. Od toho tam je právní oddělení. Na všechny vznesené dotazy odpovím písemně," řekl Jantoš.

O průběhu zasedání zastupitelstva čtěte ZDE

Deník přináší plné znění interpelace, jak ji přednesl Róbert Masarovič směrem k Pavolu Jantošovi:

1. Na konci roku 2011 byl dluh na nájemném a službách spojených s bydlením 10 513 999 Kč, u nebytů (nebytových prostor, pozn. redakce) 1 453 927,30 Kč. Na konci 2012 dluh narostl na 14 610 147 (+4 096 148 Kč) a u nebytů na 1 813 282,30 Kč (+359 310 Kč). Za rok 2012 celkem narostl dluh o 4 455 458 Kč. Na konci roku 2013 už byl dluh na nájemném a službách spojených s bydlením 18 766 598 a u nebytů 2 176 997,30 Kč. Za rok 2013 celkem narostl dluh o 4 520 166 Kč. Na konci roku 2014 už byl dluh na nájemném a službách spojených s bydlením 20 879 103 Kč a u nebytů 2 303 552,30 Kč. Za rok 2014 celkem narostl dluh o 2 239 060 Kč. Za roky 2012 až 2014 narostl dluh o 11 214 684 Kč.
Ve společnosti Městská realitní agentura jsme v tomto období nenašli jedinou směrnici nebo jiný vnitřní předpis, kterým měly být pohledávky po splatnosti řešené. Kdo je řešil a jak? Kde jsou o tom záznamy? Nenašli jsme ani reporting pohledávek po splatnosti. Můžete mi sdělit, jak jste pohledávky vykazovali a kde reporting z tohoto období najdu? Nenašel jsem ani reporting promlčených pohledávek po splatnosti. Můžete mi sdělit, jak jste je řešil a předložil mi tyto dokumenty?

2. Podíl dodavatelů, kteří v roce 2010 neposkytovali žádné služby, byl v roce 2013 na celkové fakturaci oprav volných bytu 93 procent a v roce 2014 99 procent. Proč jste kompletně změnil dodavatele do Městská realitní agentura a omezil tak hospodářskou soutěž? Kde najdu byť jen jeden materiál hodnotící bývalé dodavatele a zdůvodňuje či zasazuje do rámce zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách všechny provedené změny?

3. Žádám vás o vysvětlení, proč jste jako provozně-technický náměstek na objednávky nadepisovat zkrácené názvy firem a zakázky nesoutěžil? Sdělte mi důvod, proč jste porušil mimo jiné i interní, tehdy platnou směrnici č. 2/2008?

4. Proč jste zadal napřímo jednomu dodavateli opakovaně i zakázky v hodnotě nad 200 000 Kč, což bylo v rozporu mimo jiné s tehdy platnou směrnicí č. 2/2008?

5. Na základě jakého předpisu jste vybral jako dodavatele Michaelu Horňákovou, která získala živnostenské oprávnění dne 9. 1. 2012 a první fakturu vystavila už 28.2.2012 a zároveň byla členkou Rady města Havířova, která vyfakturovala společnosti Městská realitní agentura za období 2012 až 2014 celkem 9 253 908 Kč a školám 151 820 Kč? Řešil tento předpis v zákoně definovaný střet zájmů? Můžete mi tyto dokumenty předložit?

6. Na základě jakého výběru dodavatele jste zadával v období 2012 až 2014 zakázky napřímo členovi Rady města Havířova Vojtěchu Kozákovi v celkové hodnotě 1 866 289 Kč v Městská realitní agentura a 2 138 149 Kč pro agendu škol? Z jakého důvodu jste zcela eliminoval hospodářskou soutěž?

7. V letech 2012 až 2013 ve 14 případech zakázek zastupoval celkem 6 firem Juraj Masár jako zhotovitel nebo stavbyvedoucí. Všechny dodavatele jste vybíral vy. Můžete mi sdělit, jaká jste učinil opatření, aby nedošlo ke znehodnocení hospodářské soutěže?

8. Žádám vás o vysvětlení, na základě jakých kritérií byl téměř výhradním dodavatelem revizí plynu pro Městská realitní agentura Jan Hořavka, od roku 2013 Revize plynu Hořavka, s.r.o., když za období 2012 - 2014 vyfakturoval 915 fakturami celkem 11 267 613 Kč za Městská realitní agentura (MMH), dále 173 fakturami celkem 1 312 802 Kč za agendou škol a čistě jen za Městská realitní agentura 13 fakturami 48 022 Kč? Na základě kterého předpisu nebo účinné zákonné úpravy jste tomuto jednomu dodavateli umožnil v lednu 2014 zadat zakázky a vystavit 124 faktur za 2 893 194 Kč?

9. Můžete mi vysvětlit a doložit, z jakého důvodu se zvýšila průměrná měsíční fakturace městských prostředků za opravy volných bytů z 2 377 276 Kč/měsíc v roce 2012, přes 3 300 693 Kč/měsíc v roce 2013 na 3 954 412 Kč/měsíc v roce 2014? V dokumentaci firmy jsme nenašli změnu standardu oprav a ceny stavebních prací dle Českého statistického úřadu klesaly.

10. V letech 2012 - 2014 zaplatila Městská realitní agentura za projektové práce celkem 11 210 570 Kč celkem 8 subjektům, přičemž jeden subjekt, společnost Atris fakturovala 52 procent z této částky, tedy 5 939 707 Kč. Žádám vás o vysvětlení, proč nebyla ani jedna zakázka vybrána v otevřeném výběrovém řízení a vzhledem k věcné, časové a geografické souvislosti proč docházelo k dělení zakázek na projekční práce?