„Pachatel je neznámý, případ jsme předali k dořešení příslušnému přestupkovému orgánu, na místo jsme přivolali i pracovníky Krajské veterinární správy,“ informoval pak Deník zástupce velitele orlovských strážníků Milan Páleník.

DŘÍVE SE NAŠLY I OVČÍ HLAVY

„Slepice byly v pokročilém stavu rozkladu a silně zapáchající, vše bylo bezpečně likvidováno v asanačním podniku,“ doplnil k sobotnímu nálezu Petr Vorlíček, mluvčí Státní veterinární správy, pod kterou spadá i Krajská veterinární správa v Ostravě.

Jak říká samo město, podobné nálezy naštěstí nejsou časté. Vloni se ale na jeho území objevilo například několik vyhozených ovčích hlav.

„Jedná se ovšem skutečně o výjimky. V případě každého podobného nálezu vyzýváme občany, aby nejprve přivolali městskou policii, strážníci pak dále zprostředkují další odbornou likvidaci,“ řekla mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Jak k nálezu drůbeže dodávají veterináři, pokud jde o ptačí chřipku, ta se nyní v celém Moravskoslezském kraji nevyskytuje.

„Z této lokality nemáme žádné nálezy infikovaných ptáků ptačí chřipkou, ať již jde o volně žijící ptactvo, nebo o zvířata v chovech, a stejná situace nyní platí i pro zbytek České republiky,“ dodal mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.