Tento prastarý rituál se praktikuje na Zelený čtvrtek a je součástí velikonoční mše.

Podle faráře Manowského jde o starý církevní zvyk, který dodnes povinně vykonávají biskupové v katedrálách. Biskupové mají navíc podle předpisů nařízeno nohu, kterou myjí, i políbit.

Po čtvrteční mši už ve věžích kostelů nebijí zvony, vše utichá, kostely zhasínají, obrazy Ježíše i kříže jsou zahaleny, v pátek se truchlí u Božího hrobu. Vše se znovu odhalí a vrátí do kostela na Bílou sobotu jako předzvěst Kristově vzkříšení, které přichází o Velikonoční neděli.