Jak upozorňuje předseda okresního mysliveckého sdružení Václav Přeček, být myslivcem neznamená jen chodit střílet na hony. „Je to celoroční zodpovědná práce, aby se zvěři ve volné přírodě dařilo. V hustě obydleném Karvinsku s množstvím silnic je to o to náročnější,“ řekl.

Počet myslivců se v posledních letech mírně snižuje. Jedním z důvodů je, že mladí lidé mají mnoho jiných zájmů.

„Členská základna stárne a začínají scházet mladší ročníky. Zájemce čeká účast v ročním kurzu myslivosti. Vzdělávání probíhá v sedmi oblastech. Dva měsíce jsou věnovány teorii a deset měsíců pak praktické činnosti v terénu. Kurz je zakončen složením zkoušky. Lidé mají možnost získat zbrojní průkaz na dlouhé zbraně, o který se žádá u policie,“ řekl předseda Přeček.

Muži i ženy, kteří chtějí věnovat část svého volného času péči o divou zvěř, se mohou hlásit buď u jednotlivých mysliveckých sdružení, nebo na okresní centrále v Havířově-Dolní Suché.