Lovné zvěře není v lesích a polích v okolí města mnoho. Nesvědčí ji množství lidí, psů a vozidel. Myslivci se přesto celý rok snaží, aby se i v přírodě u města nějaká zvěř vyskytovala. „Letos jsme odchovali a vypustili zhruba 200 bažantů. Při honu lovíme pouze kohouty, aby slepice zůstávaly a mohly bažantí populací rozšiřovat. V sobotu jsme vedle bažantích kohoutů lovili také zajíce a kachny,“ řekl předseda spolku Václav Přeček.

Před samotným honem si myslivci vyslechli důrazný apel na bezpečnost, aby nedošlo k maléru. „O týden dříve totiž myslivec na Jablunkovsku vystřelil kam neměl a broky zasáhly dvě ženy. Proto dbejte všech pravidel bezpečnosti,“ řekl hospodář Jiří Mokrý, který hon ve všech lečích vedl.

Myslivci společně s honci a loveckými psy prošli lokalitu podél Špluchovského potoka k letnímu koupališti a proti proudu řeky Lučiny zpátky ke své chatě na Stružníku, kde se konal slavnostní výřad, na který se přišla podívat i primátorka města Jana Feberová. „Ulovené zvěře jistě mohlo být více, zvláště kachen. Těch bylo uloveno 6, zajíců bylo 9 a bažantů 10,“ shrnul před poslední lečí hospodář Mokrý.

Další hony budou 9. prosince v Dolní Suché, Horní Suché a Životicích a 30. prosince opět kolem řeky Lučiny.