Jejich zřizovatel tak reaguje na nedostatek potenciálních studentů a snaží se optimalizovat počty míst ve školách nejen na Karvinsku, ale v celém kraji, kde by se ve školách mělo redukovat až 400 míst.

„Stále však nabídka středních škol převyšuje potřeby o 25 procent," vysvětluje náměstkyně hejtmana pro školství Věra Palková. Podle ní kraj reaguje na nepříznivý demografický vývoj. „Počet absolventů středních škol klesá, letos na Karvinsku opustí základní školy jen 3000 žáků. Až do roku 2016 by měly počty dětí vycházejících ze základních škol klesat. Pak by mělo přijít mírné zlepšení," říká náměstkyně hejtmana.

V praxi to znamená, že karvinské gymnázium v příštím školním roce (2013/2014) neotevře tři třídy na čtyřletém gymnáziu, ale pouze dvě. Prima na osmiletém gymnáziu opět bude.

Ředitel školy Bohumil Vévoda přiznal, že je z tohoto rozhodnutí nešťastný. „Dovolím si tvrdit, že je to je politické rozhodnutí. Například v Opavě, kde jsou dvě gymnázia, počet tříd zůstává. Kraj se v tomto nechová férově. Naplnili bychom v pohodě tři třídy," myslí si Bohumil Vévoda.

Rodičům doporučuje, aby jejich děti, které by rády studovaly na gymnáziu, přišly ke zkouškám už na osmileté gymnázium. „I kdyby neuspěly, bude to prý dobrá zkušenost, a mohou to pak podruhé zkusit v deváté třídě," tvrdí Vévoda.

Na dvou havířovských gymnáziích (ul. Komenského a Studentská) ubudou v příštím školním roce dvě třídy. Na každém jednom otevřou v září pouze jednu třídu osmiletého a jednu čtyřletého gymnázia.

Ředitel gymnázia v ulici Komenského Petr Šimek říká, že rozhodnutí kraje chápe a respektuje. „V kraji se snižuje počet žáků, ale gymnázia mají stále zvýšený zájem o studium, čímž se snižuje zájem o učňovské obory. Pokud jde jen o snižování počtu tříd, je to v pořádku. Horší je, když se musí zrušit celá škola. Za tři roky budou opět silné ročníky a pro nás nebude problém navýšit počet tříd, ale znovu otevřít celou školu je těžké," říká Petr Šimek

Také ředitel Gymnázia Studentská Karel Foniok je s rozhodnutím kraje srozuměn. Podotkl však, že podle výsledků letošního Dne otevřených dveří na jeho škole, bude zájem o studium na gymnáziu Studentská velký. „Na Den otevřených dveří nám přišlo 60 zájemců o čtyřleté gymnázium a 50 zájemců o osmileté gymnázium," řekl Foniok.

Zatímco na gymnáziích redukují jen třídy, Gymnázium a SOŠ Orlová se od nového školního roku zřejmě sloučí s tamní obchodní akademií. „Vypadá to tak. Ovšem hlavní slovo budou mít zastupitelé kraje," uvedla Daniela Požárová, zástupkyně ředitele gymnázia. Podle ní by však obě budovy měly zůstat pro potřeby školy. Gymnázium každdopádně v příštím školním roce otevře pouze po jedné třídě čtyletého a osmiletého gymnázia. Obchodní akademie pod novým vedením neotevře obor Ekonomické lyceum.

V Českém Těšíně finišuje fúze Střední zemědělské školy a Střední školy hotelové, obchodní a polygrafické. „Zatím se tvoří koncepce. Jisté je, že upadá zájem dětí o zemědělské obory, takže na to zřizovatel musel reagovat," uvedla ředitelka SŠHOP Vanda Palowská. Dodala, že však chtějí zachovat v nabídce všechny obory, které se studovaly dosud.

Podle náměstkyně hejtmana Věry Palkové vznikne sloučením škol nadbytek školních budov a bude nutné rozhodnout, ze které se budou žáci stěhovat.

Více k tématu se dočtete v úterních týdenících KARVINSKO a HAVÍŘOVSKO.