Na starém karvinském hřbitově v části Doly odpočívají například starosta Wacław Olszak nebo sochař Franciszek Świder.

Na hřbitově v Karviné-Mizerově například najdeme hrob Kamila Krčmáře, což byl první prvorepublikový starosta Fryštátu.

Narodil se 5. ledna 1885 v Čeladné a stejně jako jeho otec si vybral povolání učitele. V roce 1922 přijal nabídku na místo řídicího učitele na nově postavené české obecné škole ve Fryštátě. Pak se zapojil také do zdejšího politického života a v roce 1923 se stal zmíněným starostou.

Starostovský úřad uhájil i v následujících volbách a zastával jej až do své smrti v roce 1935. Zajímavostí je, že byl také předsedou a čestným členem sboru dobrovolných hasičů ve Fryštátě-Hranicích.

Na stejném hřbitově odpočívá například také malíř Rudolf Žebrok. Narodil se v Karviné u dolu Hohenegger 18. října roku 1915. Budoucí umělec se původně vyučil pekařem. Největšího vrcholu pak jeho tvorba dosáhla ve 40. a 50. letech minulého století. Rudolf Žebrok zemřel v domovské Karviné 18. ledna roku 1984.

Na starém karvinském hřbitově v části Doly odpočívají například starosta Wacław Olszak nebo sochař Franciszek Świder.

Zajímavé a významné osobnosti odpočívají také na hřbitově v Karviné-Dolech. Patří mezi ně například polský starosta předválečné Karviné Wacław Olszak nebo malíř a sochař Franciszek Świder.

Ten byl ihned po okupaci zatčen a posléze v září 1939 zemřel na následky mučení při výslechu gestapem.

Svůj hrob tam má třeba také Josef Beier. Byl to lékař a především i spoluzakladatel Sanatoria lázní Darkov. Ze zpráv ze soudobé literatury vyplývá, že Dr. Beier byl lékařem velmi uznávaným a byl rovněž výborným chirurgem. Zemřel v roce 1939.

Na hřbitově ve Starém Bohumíně má důstojnou hrobku Karl Franz Johann Ott (1862 1934), právník a starosta města v letech 1902 1920 a 1926 1927), poslanec slezského zemského sněmu.