Město má v současné době rozpracované dva projekty cyklostezek. Zatímco 1. etapa turistické trasy k Žermanické přehradě mezi lávkou pod altánkem u ulice Na Nábřeží podél Mezidolního potoka k ulici Mezidolí se začne stavět už letos v létě, druhá trasa k Těrlické přehradě je zatím jen na papíře.

Městská část cyklostezky bude pojata jinak. Na rozdíl od stezky vedené v polích u Lučiny, kde bude povrch z mlatu, ta v zastavěné oblasti města bude vedena po chodníkové dlažbě, a to z centra až k lesoparku za Merkurem. Dále pak povede po asfaltových cestách lesoparkem, po ulicích Březová, Hraniční a Na Stezce k hranici s Těrlickem. Tam vyústí v Ostravské ulici, nedaleko od prostoru startu a cíle motocyklových závodů.

„Tato cyklostezka je nyní ve fázi příprav. Od ulice Mladé Gardy směrem k lesoparku u Merkuru bude vedena, podobně jako podél Hlavní třídy, po obou stranách vždy jedním směrem. Počítáme s rozsáhlou rekonstrukcí stávajících chodníků i úpravou světelné křižovatky," vysvětlil vedoucí odboru investic havířovského magistrátu Radoslav Basel.

Stavba začne až ve chvíli, kdy se městu podaří získat peníze.

„Čekáme na nějaký vhodný dotační program, v jehož rámci bychom mohli náš projekt uskutečnit," dodal Basel.

Plánovaný projekt by vyřešil nejen cyklostezku, ale i časté stížnosti obyvatel Podlesí na rozbitou dlažbu chodníků podél Dlouhé třídy.