Plavčíky přijel školit a v závěru také zkoušet Miroslav Matuška z akreditovaného střediska. Zkoušek se účastnili plavčíci, kteří slouží na koupališti v Havířově, ale přijeli také kolegové z Opavy, Českého Těšína, Ostravy a Frýdku-Místku.

Plavčíci museli zvládnout teoretickou i praktickou část. „Školení musí plavčíci podstupovat v pravidelných cyklech. Zkoušky obsahují záchrannou akci, kdy musí plavčík správným způsobem zajistit a vytáhnout z vody tonoucího a poskytnout mu první pomoc. K tomu jsme použili figuríny. Jednu, která simulovala tonoucího a druhou, na které se zkoušela resuscitace," vysvětlil Jindřišek Dolanský, který na koupališti po celou sezonu vykonává lékařský dohled a plavčíci pod něj spadají.

Záchrana tonoucího člověka má přesná pravidla, která musí plavčíci dodržet. Při zkouškách se hodnotí jednotlivé části vytažení tonoucího z vody, použití pomůcek, včetně páteřní desky a také následné poskytnutí první pomoci, včetně resuscitace na chytré figuríně, která vyhodnocuje správnost postupu.

Havířovští plavčíci byli při školení hodnoceni jako nejlepší. Právě oni podstupovali náročnější část testů na mistra plavčího. Důvodem je u plavecké veřejnosti oblíbená skokanská věž se stupni 3, 5 a 10 metrů.

„Jedině mistr plavčí může dohlížet na skoky ze skokanské věže, pod kterou je bazén s hloubkou 5 metrů. Protože jsme dosud neměli vlastního mistra plavčího, musel k nám přijíždět externista. Jinak bychom věž nemohli provozovat. Nutné zkoušky teď mají hned tři naši plavčíci, čímž prokázali dobrou odbornou připravenou a fyzickou zdatnost. Museli totiž zachránit figurínu ze dna hlubokého bazénu. Hodnotí se správný a bezpečný postup," dodal doktor Dolanský.

V horkých dnech se o návštěvníky havířovského koupaliště stará až 18 plavčíků, kteří se střídají u jednotlivých atrakcí a bazénů.