S opravami se začalo okamžitě po ukončení letošní letní sezony. Dílčích oprav je vedle běžné modernizace areálu a běžné údržby naplánováno několik. Jednou ze zásadních je oprava nosné zdi pod stupňovitou terasou u plaveckého bazénu, na které návštěvníci koupaliště odpočívají. Zeď se zábradlím, postavená v 60. letech minulého století, se totiž v jedné části začala deformovat vlivem postupného posunu podloží. Do nové sezony tak bude mít koupaliště terasu opravenou.

„Původně se čekalo, že stav opěrné zdi bude mnohem horší. Když jsme se do opravy pouštěli, tak nás varovali, že ta stěna může zadržovat zeminu, která se může vyvalit ven a náklady na opravu by pak byly poměrně vysoké. Rozebírání zdi proto probíhalo velmi opatrně. Zjistili jsme, že zeď ani podloží nebylo nijak zpevněno. Naštěstí však vše proběhlo bez komplikací a teď už řešíme další postup sanace. Nová bude i horní část, kde návštěvníci lehávají, protože ta betonová deska se časem začala zvedat. Upraveno bude podloží, které bude zpevněno a pak bude postavena nová zídka, která už nebude sama o sobě nosná, ale pouze dekorativní. Řešíme také, zda použijeme původní kameny, nebo se speciálním postupem vytvoří nový povrch zdi. Předpokládáme, že do zimy bude oprava zídky hotova,“ řekl ředitel SSRZ Radomír Kácal.

Ilustrační foto
Děti až po svatbě? Více než polovina se dnes rodí mimo manželství