A to ani přes nabídku českotěšínských sociálních demokratů, kteří zástupce této neziskové organizace, jejímž posláním je mapovat stav korupce v České republice, jako pozorovatele voleb pozvali, a dokonce se nabídli, že jim zaplatí ubytování.

„Na dopis, který jsme obdrželi od českotěšínské ČSSD, jsme písemně nereagovali. Obecně Transparency International účast ve volebních komisích, zvláště na pozvání, odmítá," řekl Deníku právník TI Petr Leyer.

Připustil, že by TI při monitoringu komunálních voleb 2014 mohla učinit výjimku, pokud by taková účast přispěla k odhalení některých nekalostí a nezákonností ve volebním procesu.

Vidí v tom hned dva problémy. „Vzhledem k pozvání strany, jejíž členové se sami podíleli při minulých volbách na nakupování hlasů v Českém Těšíně, nepokládáme za vhodné tuto výzvu přijmout. Jednak se domnívám, že by účast nepřinesla žádný efekt. Ve volební místnosti by zcela jistě k ničemu nedošlo a kupování hlasů by probíhalo jinde ve městě nebo u jiných volebních místností," vysvětlil Leyer.

Jak už naznačil, Transparency International vidí ve spojení s českotěšínskou sociální demokracií reputační riziko, což nevyvažuje možnost podílet se na kontrole volebního procesu.

„Političtí představitelé by jistě využili jméno TI k tomu, že by se v případě jakýchkoliv problémů zaštítili účastí TI, přestože by např. pracovníci TI byli přítomni jen v jedné z mnoha komisí," domnívá se právník TI .

Volby v Českém Těšíně prý přesto bude TI sledovat, avšak způsobem, který uzná za vhodný na základě sebraných investigativních informací a podle typu potenciálního nelegálního ovlivňování výsledků voleb.

Předsedu ČSSD v Českém Těšíně reakce, nebo spíše nereakce Transparency International mrzí. „Vůbec nám neodpověděli. Mrzí nás, že naše pozvání nepřijali, protože se snažíme dělat maximum pro co největší transparentnost těch voleb," řekl Procházka.