Věřící se sešli venku před kapličkou svatého Huberta, kde drželi čestnou stráž myslivci a krojovaní horníci společně s hasiči. Kněz Roland Manowski posvětil palmy, dle polské tradice vyrobené z proutí a sušeného kvítí, ale také kytičky z proutí, zlatého deště nebo narcisů.

„Začátek bohoslužeb o Květné neděli je nesen v duchu slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma," vysvětlil farář s tím, že zvyk svěcení větviček je nejen ve Slezsku události tradiční, kterou zahajovali věřící nejen ve Stonavě pašijový týden po dlouhá léta.

V sousedním Polsku jde o velmi živou a oblíbenou tradici, v mnoha obcích spojenou i se soutěžemi. „Jsem rád za tyto nové zvyky, které jsou oživení dění v obci a stmelují naši pospolitost," říká starosta Ondřeje Feber.

Květná neděle je označení pro šestou a zároveň poslední neděli postní a otevírá tzv. Svatý týden. Dalším zvykem, který oživil ve Stonavě polský kněz, je svěcení velikonočních pokrmů.

„Na Bílou sobotu v 10 hodin požehnám velikonočním pokrmům. Věřící mohou přinést v košíku všechno, co budou mít přichystáno k jídlu k nedělní snídani. Kromě chleba nemohou chybět pečení beránci, tradiční mazance, čerstvá i malovaná vajíčka, zapečená klobása nebo uzené v kynutém těstě – šoudra, křen a něco ostřejšího k svátečním přípitkům," dodává kněz.

(kot)