Karvinská Linka důvěry má za sebou 20 let činnosti. Máte spočítáno, kolikrát se u vás za tu dobu rozezněl služební telefon?

Naše statistiky prozradily, že pracovníci na Lince důvěry v Karviné zvedli za těch 20 let telefon přibližně 34 tisíckrát.

S jakými problémy se na Linku důvěry obracejí lidé nejčastěji, resp. co všechno chtějí řešit? V čem jim můžete být nápomocni a v čem je odkazujete na „jinou adresu"?

Asi je dobré připomenout, že Linka důvěry má celorepublikovou působnost a volají na ni lidé z celé republiky. A obracejí se na nás s nejrůznějšími problémy od finančních, pracovních, přes vztahové doma či v práci, zdravotní potíže své i blízkých, kdy se cítí být hodně sami, až po pocity, že jejich situace není řešitelná jinak než třeba i sebevraždou. Většinou si lidé, kteří k nám volají, potřebují o své situaci promluvit s někým, kdo jim bude naslouchat, nebude je hodnotit, dá jim kompetentní zpětnou vazbu, a také třeba i společně s volajícím vymyslí nějakou variantu, jak se z dané situace dostat, jak ji lépe snášet, kam se obrátit o další pomoc. Pak odporučujeme lidem, aby se obrátili na odborníky např. přes finanční tíseň, aby vyhledali odborné lékaře, objednali se k psychologovi, aby tak svou v tu chvíli tíživou situaci mohli posunout směrem k vyřešení. Přesto je důležité, že jsme pro volající na druhé straně sluchátka ve chvíli, kdy si neví rady a kdy v tom nechtějí být sami.

Kolik lidí a z jakých oborů vlastně na Lince důvěry pracuje?

Na lince pracují odborníci vyškolení v krizové intervenci, jsou to externí pracovníci sloužící v nepřetržitém provoze, kteří jsou základní profesí psychologové, psychoterapeuti, sociální pracovníci, speciální pedagogové. V týmu je nás celkem osmnáct.

Jakou mají vaši klienti jistotu, že problémy, se kterými se pracovníkům Linky důvěry svěřují, se nedostanou na veřejnost? Máte něco jako etický kodex či lékaři Hippokratovu přísahu?

Tak především, linka důvěry je anonymní službou, takže se volající nemusí představit a ani nesledujeme, odkud hovor je, nezaznamenáváme žádná data, která by volajícího mohla identifikovat. A mlčenlivost je jednou ze základních podmínek naší práce, jsme v tomto směru vázáni smlouvou se zaměstnavatelem, tato podmínka je zakotvena rovněž v závazné metodice Linky důvěry a v neposlední řadě se řídíme i etickým kodexem pracovníků Linky důvěry.

Jsou problémy, se kterými se lidé z tohoto regionu na Linku důvěry obracejí, jiné dnes a před třeba těmi 20 lety?

Lidské problémy dnes jsou hodně podobné těm před lety. Nicméně se v určitých obdobích i na Lince důvěry více objevují ty problémy, které hýbou společností výkyvy v nezaměstnanosti, problematika závislostí, zejména např. gamblerství, nezvládání finanční situace spojené se zadlužeností. Vztahová problematika se objevuje stále, stejně tak mezi partnery, jako mezi rodiči a dětmi, volající ale také řeší vztahy v zaměstnání. Postupem let zjišťujeme, že se zvyšuje podíl volajících mužů, kteří se chtějí svěřit se svým problémem a pomoci ho řešit.

Máte nějakou zpětnou vazbu vaší práce v tom smyslu, že víte, že jste svou radou někomu pomohli ve skutečně vážné životní situaci nebo zachránili život jemu či někomu z jeho blízkých?

Absence zpětné vazby je jednou z věcí, s níž musí linkař umět pracovat. Prostě se v drtivé většině případů nedozvíme, jak skončily. Ale už se i stalo, že nám klient druhý den zavolal: „Díky, ještě jsem tady…"

Vzpomenete si na nějakou skutečně kuriózní situaci, nejlépe úsměvnou, kterou jste vy nebo někdo z vašich kolegů pomáhali řešit?

Na Lince důvěry nemáme mnoho úsměvných situací. Jedna se ale mezi takové dá zařadit: volala nám maminka dospělého syna, a mimo jiné řekla, že by pomohlo, kdybychom si promluvili s jejím synem. A druhý den volal syn, že mu máma dala číslo, aby zavolal, hovořil o stejném problému a že by prý pomohlo, kdybychom si promluvili s jeho mámou.