V půli května vstoupí v platnost úprava městské vyhlášky, která prodlužuje provozní dobu vybraných restaurační zahrádek v pátek, v sobotu a ve dnech, po nichž následuje státní svátek nebo ostatní svátek nejdéle do 23 hodin, v ostatních dnech nejdéle do 22 hodin. Týká se restaurací v oblastech na periferii a mimo sídlištní zástavbu.

Zároveň přesně stanová hodinu ukončení předem hlášených akcí, včetně těch celoměstských, promítání letního kina, hasičských oslav i slavností OKD.