„Opět hrozí, že Slezská univerzita bude mít nižší počet přihlášek. Trend snižování počtu uchazečů je dobře znám. Slezská univerzita se proto snaží reakreditovat a nabízet atraktivně koncipované obory s významným prvkem praxe v kombinaci s možností absolvování části studia v zahraničí tak, aby absolvent co nejlépe odpovídal potřebám trhu práce," vysvětluje mluvčí Slezské univerzity Martin Kůs.

Pokud jde o konkrétní čísla, v akademickém roce 2015/2016 na některou z fakult Slezské univerzity podalo přihlášku celkem 5028 zájemců o studium. To je o téměř tisíc méně než v roce předchozím.

Děkan Obchodně podnikatelské fakulty SU v Karviné Daniel Stavárek připouští, že vzhledem k vývoji demografické křivky se dá však očekávat jistý pokles počtu uchazečů o bakalářské studium. „Na druhé straně se na SU OPF projevuje vyšší zájem o navazující magisterské studium, který z kapacitních důvodů není fakulta schopna uspokojit," řekl Stavárek.

Dodal však, že aktuálně jsou konkrétní počty nových studentů na bázi spekulací. „Na reakci je brzy, neboť obchodně podnikatelská fakulta má termín pro zasílání přihlášek do bakalářského studia stanoven do 18. dubna," řekl.

Se stejným problémem se potýká také Masarykova univerzita v Brně.

„Vývoj jsme očekávali. Už před lety jsme počet přijatých začali omezovat. Nebudeme brát každého. Chceme zachovat úroveň oborů. Máme dlouhodobý cíl snížit počet studentů na jednoho učitele. Když je na jednoho třicet, je samozřejmě výuka kvalitnější, než když jich je sto," potvrdila Deníku mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Dalším z možných řešení problému, se kterým se potýkají univerzity po celé zemi, je vznik nových oborů, po kterých je aktuálně poptávka.

Mezi takové patří například umělecky zaměřené obory nebo profesní obory. Jaký bude zájem o studium v Opavě a v Karviné se teprve ukáže.

„Pro nás jsou sice tato čísla určitým ukazatelem, ale ne ta nejdůležitější. Důležitější pak budou čísla, která ukáží, kolik studentů se reálně ke studiu zapsalo a skutečně na Slezskou univerzitu nastoupí. Bohužel je trend, že si budoucí studenti VŠ podávají dvě i tři přihlášky a kterou školu si vyberou, se rozhodují podle výsledků přijímacích řízení až na poslední chvíli," připomenul Martin Kůs jeden z dalších důvodů, proč počet přihlášek a následně reálně přijatých žáků každoročně klesá.

Svůj vliv má také skutečnost, že významné procento letošních maturantů u maturitních zkoušek neuspělo, a tak nesplňují jednu ze základních podmínek pro přijetí na vysokou školu. O omezení počtu studentů ovšem ještě může rozhodnout ministerstvo školství. To totiž stanovuje počet studentů, na které škola dostane peníze od státu.

„Za naši univerzitu mohu říci, že opakovaně v posledních letech přijímáme víc posluchačů, než jen těch financovaných," dodal Kůs.

Petr Večeřa