K jeho stavbě mají být využity evropské finance z Fondu pro spravedlivou transformaci, jenž je určený pro revitalizace regionů postiženou těžbou. Rozpočet projektu je 2,4 miliardy korun. Největší část nákladů by měly pokrýt prostředky z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci.

Inspirace v Anglii

Souhlas se zahájením prací na projektu oznámili minulý týden zástupci britského EDEN Project společně s představiteli Moravskoslezského kraje a města Karviné.

Vizualizace Černé kostky.
Budou stát miliardy. 13 strategických projektů Moravy a Slezska pod drobnohledem

Projekt EDEN Silesia je inspirovaný anglickým EDEN Projectem, který vyrostl na půdorysu bývalého kaolínového dolu v hrabství Cornwall. 

Velkokapacitní skleníky nabízejí návštěvníkům, kteří se tam sjíždějí nejen z Británie, ale i z Evropy a dalších koutů planety, poznání nejrůznějších biotopů. Jsou v nich vytvořena prostředí vhodná pro nejrozličnější druhy rostlin i pro vzácné druhy motýlů a hmyzu. Cornwallským EDENem se inspirovali i v dalších částech světa, dalším projektem má být ten na Karvinsku.

Areál bývalého Dolu Gabriela v Karviné-Dolech.
POHO Park by měl lidem přiblížit historii území, které žilo pro uhlí

„Ano, inspirovali jsme se dvacetiletými zkušenostmi z provozování prvotního projektu EDEN z Velké Británie, na jehož počátku existovalo jen území zdevastované těžbou kaolínu a na konci opravdová rajská zahrada se třemi tisíci druhy rostlin a obrovskými přínosy pro místní ekonomiku. Naší vizí je přinést stejné benefity pro Karvinsko – zejména přetvořit a uzdravit velkou část krajiny zničené hornickou minulostí a vybudovat vzdělávací a výzkumné kapacity zaměřené na udržitelný rozvoj. Přínosů, které projekt nabídne, bude samozřejmě mnohem více,“ popsal cíle projektu prorektor pro strategii a komunikaci Slezské univerzity Tomáš Gongol.

Spojení vědy a praxe

Manažeři britského Edenu po řadě předchozích technických jednání se zástupci MSK přijeli přesvědčit o kvalitě a vhodnosti českého zázemí a dohodnout konkrétní prvky další spolupráce. Mimo jiné poskytnutí licence pro EDEN Silesia.

„Český Eden je po všech stránkách dobře připravený a prohlídka území nás utvrdila, že jsme nevážili cestu zbytečně. podotkl CEO Eden Project International David Harland, který má již zkušenosti s výstavbou podobných projektů v jiných částech světa.

EDEN Karviná. Takto by skleníky simulující různá zemská prostředí mohly vypadat podle předběžné vizualizace.
To je 13 vyvolených! Na ně dostane sever Moravy a Slezsko z EU 19 miliard

Vyzdvihl také unikátní je spojení s univerzitou a tedy vědecko-výzkumný potenciál projektu.

Dalším krokem má být studie proveditelnosti, která odpoví na zásadní otázky, například možné vytápění skleníků důlními plyny. „V nejbližších týdnech budete potkávat naše kolegy, kteří zde budou detailněji zkoumat podloží, kubaturu skleníků, ale i podobu budoucí architektury,“ doplnil David Harland.

Šance pro Karvinsko

Vize projektu EDEN Silesia, kterou představil ateliér Fiala Architects, pracuje s historickým kontextem území a důrazem na pohnutou historii lokality Staré Karviné. Umístění projektu

EDEN Silesia na území statutárního města Karviná, potěšilo vedení města, které projekt vnímá jako skvělou příležitost a chce jej podpořit.

Vizualizace CirkAreny. Takto by mohla vypadat..
Opozici vadí, jak Moravskoslezský kraj využije 19 miliard, kritizuje toho víc

„EDEN vnímám jako hlavní projekt, který dokáže Karvinsko transformovat a otočit pomyslné kormidlo tím správným směrem. Oživí naše město a pohornickou krajinu, celé Karvinsko zatraktivní. Taky určitě přitáhne další kapitál a nabídne našim lidem nová pracovní místa. Máme již připraveno územní řešení a v nejbližší době jej předložíme i městskému zastupitelstvu,“ řekl náměstek primátora města Karviné Lukáš Raszyk.

K TÉMATU

Nositelem projektu je Slezská univerzita v Opavě. První náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka, který je v projektu, coby zástupce kraje, intenzivně zapojen od samého počátku, dodal, že kraj chce Slezské univerzitě dát maximální míru kooperace.
„Na stole máme například vypracovanou analýzu rizik, která ze všech možných územních variant jednoznačně ukázala na nejvhodnější umístění v bývalé zóně Nad Barborou. Tato lokalita má dostatečnou infrastrukturu i dobrou dopravní dostupnost, taky zde nehrozí poklesy půdy nebo kontaminace. Následovat bude zajištění pozemků v úzké spolupráci s městem Karviná,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.