Městská společnost dosud přispívala organizacím a podporovala obyvatele Havířova v různých oblastech. Nově tuto podporu zajišťuje nadační fond.

„Vzhledem ke stále rostoucímu počtu žadatelů o finanční pomoc jsme se rozhodli s podporou města Havířova založit Nadační fond Teplo na dlani. Jeho posláním je dosahování veřejně prospěšných cílů zejména v oblasti sociální, kulturní, vzdělávací, sportovní, ekologické, a to na území města Havířova. Jedná se o jeden z kroků, kterými HTS naplňuje svůj závazek vůči městu Havířovu, být společensky odpovědnou firmou vůči jednotlivcům, rodině, komunitám, životnímu prostředí a regionu vůbec,“ řekl ředitel společnosti Radim Hanzel.

Přihlášky prvních projektů, které může přihlásit každý, kdo bude splňovat kritéria pro poskytnutí příspěvku, startují už v roce 2018. Jak uvedla projektová manažerka Nadačního fondu Michaela Dvorská, veškeré aktuální informace o vyhlášených projektech, podmínky pro získání dotačního příspěvku a potřebné kontakty jsou na webových stránkách.

Ve středu se zástupci fondu vžili do rolí Mikuláše, když rozvezli nadílku do některých mateřských škol. Vedle sladkostí dostaly děti nové značkové stavebnice. Samozřejmě poté, co společně zazpívaly mikulášskou písničku.

Vyhodnocení škol, které vyrobily ozdoby na magistrátní stromeček.
Radnice odměnila školáky za ozdoby pro vánoční strom