„Třídy s rozšířenou výukou u nás fungují od šestého ročníku a je to v podstatě takovou alternativou víceletých gymnázií. Děti dělají přijímací zkoušky a od šesté třídy studují ve výběrové třídě. V těchto třídách je větší hodinová dotace matematiky a přírodních věd. Je to ale třída složená z dětí, které mají velmi dobrý prospěch, je tam tedy i větší tempo a detailnější probírání látky,“ prozradila ředitelka ZŠ 1. Máje Michaela Drozdová a dodala, že v těchto třídách je minimum kázeňských problémů. Děti se zájmem na ně zkrátka nemají čas.

Tyto matematické třídy navštěvují děti často mnohem všestranněji nadané a nejen matematiku zvládají bez problémů.

„Za třicet let, co vzděláváme děti v matematických třídách, jsme si všimli, že mají v dalším životě také dobré uplatnění v praxi. Tito naši žáci jdou často ve věcech opravdu do hloubky. I díky tomu se později dostávají jak na medicínu, tak i práva a jejich pole působnosti je široké,“ doplnila ředitelka školy.

Matematické vzdělání je plus

Přijímací zkoušky do matematických tříd nejsou podle Michaela Drozdové extrémně složité a vyrovnají se učivu matematiky na víceletých gymnáziích. Stejně tak v češtinářské části se jedná spíše o test znalostí českého jazyka. O přírodní vědy i mezi dětmi zájem stoupá, což je považováno za kladnou záležitost.

„Naši absolventi se často nehlásí pouze na gymnázia, ale například pokračují i v oboru a studují na elektroprůmyslovkách a podobných školách. Naši profilaci chápeme jako velmi důležitou kvůli zaplnění velké díry na trhu. Myslíme si, že posilování přírodovědného vzdělávání je jednou z dnešních priorit ve školství,“ dodala Drozdová.

Přihlášku do matematických tříd na ZŠ 1. máje je možné podat do pátku 10. května.