Tyto objekty totiž nejsou ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, která práce organizuje ale Českých drah.

„První nástupiště přilehlé k budově vlakového nádraží v Českém Těšíně, jež je ve vlastnictví ČD, nebude tímto stavebním projektem řešeno a budou zde prováděny stavební úpravy jen v nutném rozsahu," okomentovala stanovisko Českých drah českotěšínská referentka územního plánování a rozvoje Lucie Bury.

Z tohoto důvodu město požádalo České dráhy alespoň o barevné sladění prvního nástupiště s ostatními rekonstruovanými nástupišti.

„Město navrhovalo, aby zastřešení mělo jednotnou estetickou úpravu s ostatními nástupišti včetně jejich konstrukce. S přihlédnutím ke skutečnosti, že zařízení prošlo v nedávné minulosti, v roce 2002, opravou, vlastník neuvažuje s výměnou stávajícího zastřešení za zcela nové, nicméně souhlasí s jednotným barevným řešením zastřešení nástupišť," dodala Bury.