Sdružení nájemníků ČR předkládá vlastní návrhy a náměty řešení v bytové oblasti, připomínkuje návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení, poskytuje odborné konzultace a pomoc potřebným v bytové problematice. Sdružení nájemníků ČR (SON) jako jediná organizace ze zemí bývalé střední a východní Evropy má zastoupení také v Mezinárodní organizaci.

Zaznamenali jste zvýšený počet návštěv nájemníků i v Ostravě?

Nejen v Ostravě. Zhruba dvojnásobný nárůst lidí byl také v našich poradnách v Havířově, Krnově a v Bruntále. Není divu, vždyť v našem regionu působí dva největší vlastníci bytových domů v České republice, společnosti RPG a CPI. Denně chodilo třicet, někdy i čtyřicet zájemců o rady. Situace se výrazně změnila, deformovaný trh nájemního bydlení se začal s koncem deregulace nájmů narovnávat. Někteří obyvatelé bytů s regulovaným nájmem totiž platili 3,5krát nižší nájem než jejich sousedé, kteří už platili tržní nájemné. Majitelé domů na konec deregulace čekali s netrpělivostí, nájemníci ale neskrývali obavy, že se mohou ocitnout i takzvaně na ulici. A proto samozřejmě hledali pomoc či radu.

Na co se nejčastěji nájemníci na sklonku minulého roku ptali?

Otázky byly různorodé. Například, proč ještě nedostali návrhy nových činží, zda nejsou požadavky pronajímatelů přehnaně vysoké a další. Nájemníkům jsme radili, aby se snažili s pronajímateli najít kompromis.

O tom, že deregulace nájemného skončí v roce 2010 se vědělo čtyři roky…

Už v roce 2000 Ústavní soud zrušil regulační vyhlášku. Bylo zapotřebí, aby konečně existoval zákon o způsobu ustanovení nájemného. Dlouhou dobu se nic nedělo. Nakonec Parlament ČR přijal v roce 2006 zákon o jednostranném navyšování nájemného. S jeho zněním jsme nesouhlasili, protože stanovoval výši nájemného plošně. Taktéž i systém výpočtu nájemného působil složitě. Podle původního záměru mělo být nájemné při předpokládaném ukončení regulace v roce 2010. konkrétně v Ostravě něco málo pod čtyřiceti korunami. Došlo však k tomu, že se vycházelo z cen nemovitostí, a regulovaná cena nájemného za čtvereční metr se dostala zhruba na padesát korun. Současně se při schválení tohoto zákona předpokládalo, že ke dni ukončení regulace už bude schválena nová zákonná úprava. To se ale nestalo. A dostali jsme se bohužel do situace, kdy se nájemné stanovuje pouze dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem.

O té ale v první fázi nájemníci nechtěli ani slyšet…

Ano, docházelo ke střetům mezi nájemníky a majiteli domů, situace se vyhrocovala. Loni v listopadu jsme proto vyzvali k jednání nejen RPG a CPI, ale také Pražskou správu nemovitostí. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jsme dospěli k určitým dohodám. Viděli jsme obrovský problém v tom, že neexistuje žádný zákon o nájemném, a proto by mohlo dojít ke stanovení nájemného na základě znaleckých posudků. Lidé by pak zaplatili nejen nájemné, ale také soudní náklady.

Jak vlastně probíhalo jednání s RPG, kvůli němuž jste byli v některých médiích kritizováni?

Problém s bytovým portfoliem, které vlastní RPG, začal už v roce 1992, kdy se stal bytový fond součástí privatizačního projektu OKD. Už tenkrát jsme tvrdili, že tato problematika má být řešena jinak. Nikdy jsme však neprosazovali prodej bytů nájemcům, byli jsme pro bezplatné předání původně státních bytů obcím. V listopadu 2010 jsme se s RPG dohodli na některých ústupcích.

Podařilo se vám vyjednat podmínky, které jsou pro nájemníky přijatelné?

Myslím, že ano. Díky našim jednáním se situace zklidnila, veškeré body, které jsme si stanovili, společnost RPG splnila. Bylo také podepsáno memorandum mezi naším sdružením a RPG. Na základě podpisu memoranda mezi naším sdružením a RPG mají nájemníci uzavřené nájemní smlouvy na dobu neurčitou ve výši maximálně 57, 52 koruny za metr čtvereční pro rok 2011. Tato cena a dohoda pro příští období umožňuje snížit stávající místně obvyklé nájemné proti dnešnímu stavu. Podle společnosti IRI, která zpracovává průzkum pro ministerstvo pro místní rozvoj, se místně obvyklé nájemné například v Ostravě pohybuje v rozmezí 85 až 93 korun. Někteří jiní vlastníci bytů pak posílají svým nájemcům návrhy i na sto a více korun za metr čtvereční. RPG se také zavázala, nad rámec svých původních garancí, vytvořit takzvaný záchranný fond, který bude sloužit lidem v tíživé životní situaci v případě, že nebudou schopni zaplatit plnou výši nájemného.

Sázeli jste spíše na dohodu. „Jít do sporu“, to jste nájemcům neradili…

My jsme pouze doporučovali uzavřít upravený smluvní vztah podle nově vyjednaných podmínek. Každý se ale mohl rozhodnout podle vlastního uvážení. Vycházeli jsme z toho, že jít do sporu v situaci, kdy místně obvyklé nájemné je vyšší než nájemné stávající či sjednané, není rozumné. Prohraná žaloba totiž může znamenat povinnou úhradu až desetitisícových částek za soudní výlohy.

Souhlasíte s tím, že i nájemní bydlení musí mít pevná pravidla?

Samozřejmě. Příslušný zákon musí být navržen tak, aby byl přijat v rozmezí dvou let. Nájemné musí být stanoveno podle lokality a kvality bytu, a ne plošně. Musí se vytvořit přehled o tom, v jakém stavu byty jsou. Existuje několik kategorií bytů, z nichž každý má své bodové ohodnocení a podle toho se stanoví nájemné. Pak může dojít i k tomu, že v jednom domě bude deset bytů a každý bude mít jinou výši nájemného. Věřím, že konec deregulace nájemného povede k dalšímu tlaku na snižování a optimalizaci nájemného a k boji majitelů domů o solidní nájemníky.