Podle ředitele společnosti RPG Byty Pavla Klimeše jde o byty, kterých se zatím nedotkla deregulace cen. „Mluvíme o bytech, u kterých ještě dobíhaly staré smlouvy," řekl Pavel Klimeš.

Pro rok 2015 může dojít k úpravě výše nájemného už jen tam, kde doposud nájemné v bytech s dříve regulovaným nájemným stále nedosahuje výše nájemného místně obvyklého.

„Meziroční navýšení však ani v takovém případě nemůže přesáhnout sedm procent," dodal Klimeš.

Pokud se nájemníkům předpis od ledna zvýší, pak to bude v naprosté většině maximálně v řádu stokorun měsíčně. „Zároveň ale počítáme se zachováním RPG fondu bydlení, ze kterého mohou nájemníci splňující daná kritéria čerpat příspěvek na bydlení až do výše 500 korun měsíčně. Doposud jsme z tohoto fondu poskytli příspěvky formou slevy z nájmu ve výši téměř šestnáct milionů korun, přičemž jen do konce tohoto roku to bude dalších asi dva a půl milionu," dodal ředitel společnosti RPG Byty.

Nové evidenční listy s předpisem úhrad za bydlení s platností od 1. ledna obdrží nájemníci bytů RPG s dříve regulovaným nájemným nejpozději do konce listopadu.

Ředitel RPG Byty také připomněl, že deregulace nájemného se na konci roku 2010 týkala zhruba 36 tisíc bytů RPG.

„Až na několik výjimek se nám podařilo s naprostou většinou nájemníků domluvit na nových smlouvách nebo dodatcích, podle nichž docházelo v letech 2011 až 2013 k postupnému mírnému navyšování nájemného vždy v řádu několika málo korun za metr čtvereční. V loňském roce se pak výše nájemného upravovala už jen o inflaci," řekl Pavel Klimeš.

Od ledna 2015 se zvýší nájmy v 9600 bytech.

Většina měst na Karvinsku již obecní byty prodala. V majetku města zůstaly větší počty pouze v Bohumíně a v Havířově. Havířované se ale příští rok zvyšování nájmů v městských bytech bát nemusí.