Poukazoval na nesrovnalosti s neúměrným zadáváním práce subdodavatelům i předraženost zakázky. Zástupci vedení havířovské radnice začali vše prověřovat a zatím tvrdí, že žádné pochybení neodhalili. O současném stavu hovořil náměstek primátora Petr Smrček (nestraník za ČSSD).

Co říkáte na nařčení zastupitele Leoše Lukaštíka, který tvrdí, že téměř všechny práce na kanalizaci vykonávají formou subdodávky jiné firmy, když jich mohou vykonávat maximálně třicet procent?

Samozřejmě ho nebereme na lehkou váhu a snažíme se vše dle možností prošetřit. Mohu pouze spekulovat, proč zastupitel města vystoupil těsně před volbami, když stavba běží déle než sedm měsíců a máme prostavěno více než padesát procent díla. Dále nevím, jestli to není reakce na fakt, že dle jeho slov přišel o osm set tisíc korun za možný pronájem svých nebytových prostor zhotoviteli stavby. Ve své interpelaci navíc použil nepřesné údaje, přestože zná přesná čísla jak ze smlouvy, tak z materiálu zastupitelstva, které jsou opakovaně předkládané na každém jednání. Celkové náklady jsou 528 milionů korun a dotace může dosáhnout maximálně 64 procent. Jedná se pouze o nařčení bez konkrétních podkladů. Dodavatelem stavby je Sdružení pro odkanalizování města Havířova, kde jsou členy společnosti Metrostav, IMOS a DIS. Stavební dozor prováděných prací vykonává správce stavby reprezentovaný společnostmi Mott MacDonald a Čech-Engineering. Součástí činnosti správce stavby je nejen dohled a koordinace samotné realizace investiční akce, ale také kontrola dodržování ostatních faktorů smlouvy subdodavatelský systém, finanční plán nebo kontrola dodržování veškerých podmínek vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace SFŽP. Cena díla vychází z výběrového žízení a projektové dokumentace, které byly kontrolovány a odsouhlasené Státním fondem životního prostředí před zahájením realizace. Stejně tak v průběhu stavby dochází k fyzické kontrole zástupcem fondu před uvolněním dotace na účet města.

Město samotné kontrolu neprovádí?

Ačkoli máme smlouvu se správcem stavby, kontrolujeme výstavbu kanalizace také sami, stejně jako v případě, že bychom vykonávali stavební dozor. Jde tedy o vícestupňovou kontrolu a my se na ní aktivně podílíme. Už se stalo i to, že jsme přišli na chybu, upozornili na ni a vše se muselo dát následně do pořádku. Samotná kontrola toho, jestli na stavbě nepracují zaměstnanci zhotovitele, se kterým máme uzavřenou smlouvu, ale pracovníci jiné firmy v rámci subdodávky, je přitom z naší strany téměř nemožná.

Ministerstvo už přiznalo, že v Havířově nařídí podrobný audit celé zakázky. Už jste o tom byli informováni?

O případném auditu jsme se dozvěděli až z tisku. Oficiálně nemáme nic na stole, takže se nemůžeme k tomuto bodu momentálně vyjádřit. Když audit proběhne, tak se k němu určitě vyjádříme.

Předložil vám Leoš Lukaštík nějaké podklady?

Právě že nepředložil. Kdyby něco měl v ruce, bylo by dobré, kdyby nám to ukázal. Mohli bychom potom kontrolovat konkrétní věci. V tomto konkrétních věcí bychom provedli určitě lepší a cílenou kontrolu. Je to totiž hlavně v našem zájmu a samozřejmě nechceme, aby byla jakýmkoli způsobem ohrožena dotace.

Ministerstvo také nevylučuje ani zrušení dotace. Jak to vnímáte?

Rozumím tomu, že tuto variantu nemůže vyloučit. My jsme přesvědčeni, že máme vše v naprostém pořádku, což nám deklarují i zhotovitelé a správce stavby.

Jak jste s kanalizací daleko?

Co se týká objemu prací, dá se konstatovat, že jsme přibližně v polovině. Časově má projekt dokonce mírný časový předstih.

Související článek: Ministerstvo chystá audit u havířovské kanalizace. Půl miliardy je v ohrožení