Původní termín ukončení prací měl být září 2018. Společenství firem, které stavbu provádějí, požádaly o roční odklad (Deník informoval nedávno).

Na pondělním zastupitelstvu zástupce zhotovitele stavby během své prezentace vysvětloval důvody zpoždění a další technické detaily.

Zastupitelé reagovali různě. „Nechápeme, proč se na stavbě v uplynulých týdnech a měsících nepracovalo, ačkoliv počasí bylo stavebním pracím nakloněno,“ zlobili se někteří zastupitelé.

Jiní argumentovali, že jim není jasné, proč, když práce neprobíhaly dle plánovaného harmonogramu, se nevybudoval provizorní přístup k poště ze strany Masarykovy třídy.

„Už zkraje roku 2017 firma nabrala několikaměsíční zpoždění a průběh prací nenaznačoval, že by se to firma snažila dohnat,“ argumentoval zastupitel Petr Koláček.

Zhotovitelé stavby argumentují zpožděním, které přinesly práce archeologů a jejich zákonem povinný průzkum výkopů staveniště. Mezi další argumenty patří i to, že stavba v praxi žádá různé technické změny oproti původnímu projektu. Ty ale musí projít schvalovacím procesem se zapojením města i ministerstva financí, což také vyžaduje určitý čas.

„Dnes je nám jasné, že stavba zpoždění mít bude. Nyní na radnici provádíme vlastní analýzu, jaký by mohl být jeho reálný čas,“ řekl po jednání zastupitelstva starosta Orlové Tomáš Kuča.

Staveniště bylo předáno v loňském prosinci. Město také čeká na dokončení prací na parkovišti u městského úřadu, které jsou součástí stejné akce. Podle současných zpráv a předpokladů by parkoviště mohlo začít fungovat v květnu letošního roku.

V současné době je stavba omezena pouze na práci v jednom kvadrantu, protože rozšíření prací brání přeložky sítí.

„Od ulice Masarykovy to je plyn, elektřina a voda a od tržnice byly provedeny přeložky kanalizace, teplovodu a chybí dokončit přeložku plynu. Minulý čtvrtek došlo k zabetonování další části podzemních garáží v místě krčku, kam budou postupně přemístěny přeložky sítí. Stejně tak byla koncem minulého týdne rozmontována autobusová čekárna a byly zahájena práce na přípravě přeložky vody. Radnice požádala všechny občany, aby respektovali trasy obchůzek a nevystavovali se tak nebezpečí úrazu při chůzi po vozovce,“ dodala k nynější situaci mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.