Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti po ukončení léčby na akutním lůžku. V praxi jde o doléčení a rehabilitaci pacienta, jehož zdravotní stav je po proběhlém onemocnění stabilizovaný, pacient se však ještě nezotavil natolik, aby mohl být propuštěn do domácího prostředí.

„Nejčastěji přijímáme pacienty po cévních mozkových příhodách, pacienty s interní problematikou, pacienty po chirurgických nebo ortopedických zákrocích, pacienty, u nichž dojde k progresi jejich chronického onemocnění, pacienty s dekubity, bércovými vředy nebo různými stupni demence,“ uvedla zdravotně-sociální pracovnice Karvinské hornické nemocnice Michaela Lietavová.

Pacientům je na oddělení poskytována komplexní péče – zdravotní, rehabilitační a ošetřovatelská. Je jim k dispozici nutriční terapeut, fyzioterapeut, sociální pracovník a pacienti po cévních mozkových příhodách využívají péče logopeda.

Paní Ela Moronová z Karviné byla na oddělení následné péče hospitalizována jako pacientka, která se stěží dokázala posadit. Chuť do života a péče rehabilitačních pracovnic jí opět postavily na nohy a dnes je schopná přejít celé oddělení i několikrát denně.

„Pravidelně se mnou cvičí a dobře se o mě starají. Jsem tady od ledna a je mi mnohem lépe,“ prohlásila vždy dobře naladěná seniorka.

„Když jsme ještě neměli oddělení následné péče, museli jsme posílat žádosti o umístění do okolních zařízení. Pro pacienty je velkým přínosem, že je nečeká převoz do jiného zařízení, ale pouze přesun v rámci nemocnice, který je pro ně pohodlnější a méně stresující. Přesun v rámci nemocnice je jednodušší i v opačném případě, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu pacienta a je potřeba ho ihned přeložit na akutní lůžko, nebo JIP,“ zdůraznila Lietavová.

Maximální doba pobytu pacienta na oddělení následné péče je 90 dní. Některým pacientům jejich zdravotní stav nedovoluje návrat do domácího prostředí ani po ukončení hospitalizace na tomto oddělení. Je možné jim pomoci se zajištěním žádosti do zařízení sociálních služeb, odborných léčebných ústavů a podobně.

V době epidemie, která neumožňuje návštěvy, se mohou pacienti vídat se svými blízkými alespoň prostřednictvím videohovorů. Pro tento účel je na oddělení k dispozici tablet. „Každý den v 16 hodin si telefonuji s manželkou a dětmi a jsem za tuto možnost rád. Celý den se na ně těším,“ svěřil se další z pacientů, pan Samec. Hned, jak to situace dovolí, chce nemocnice navázat spolupráci
s dobrovolnickým centrem, zajistit canisterapii a další aktivity, které pacientům účelně vyplní čas.