Koňákov a Mistřovice patří k nejméně lidnatým městským částem Českého Těšína, Mosty jsou lidnatější. Každopádně je spojuje venkovský charakter a větší vzdálenost od centra města. Proč podle Vás chtějí lide v těchto místech bydlet a budovat své domovy? Co byste na těchto městských částech vyzdvihla? Čím mohou být pro nové obyvatelé zajímavé?
Předpokládám, že lidi v dnešní uspěchané a hektické době láká především klid. Klid venkova a tedy odstup od ruchu velkoměsta. Možná na úkor „pohodlí“ mít pár kroků od domu supermarket, což však vyvažuje bližší sociální kontakt mezi lidmi a především příroda tzv. za humny. Nebo možnost účastnit se akcí téměř s rodinnou atmosférou, které pravidelně organizují v těchto městských částech sbory dobrovolných hasičů nebo PZKO Mistřovice. A město právě tyto akce finančně podporuje.

Jak jsou na tom v těchto částech s infrastrukturou? Odpovídá standardům 21. století? Má město někde nějaký rest? Plánuje tam město nějaké zásadnější investice, ať už do infrastruktury typu kanalizace, nebo např. do výstavby chodníků, opravy silnic, objektů v majetku města, apod.?
Město se samozřejmě investuje do všech městských částí Českého Těšína. Stejně tak do zmiňovaných Mostů a Mistřovic. Určitě bych zmínila rekonstrukci ulice Mistřo-vická v hodnotě přes jeden milion korun, která se uskutečnila v roce 2015. Neméně důležité bylo rozšíření kanalizačního řadu, Český Těšín-Mosty na slepé ulici Lipová, aby mohly být připojeny rodinné domky. V případě této investice z roku 2018 to byl necelý milion korun. Ve stejném roce se vystavěl chodník na pravé straně  komunikace ve směru na Havířov, v úseku od ulice Pod Nádrží po napojení na autobusový záliv a dále úsek od ulice Školní po místní komunikaci u restaurace Monako včetně oplocení a zpevněných zídek za více než 11 milionů korun. Minulý rok bylo provedeno odvodnění uložením betonových žlabů podél komunikace Pod nádrží. Na tyto městské části nezapomínáme ani do budoucna. V plánu je most přes potok Kyšinec v ulici Na Dolinách či most v ulici Lipová nástavba hasičské zbrojnice.
Do katastru Mosty zasahuje také část projektu Mezi Lány. Jedná se o projekt počítající s výstavbou rodinných domků, kdy město připraví infrastrukturu a následně budou pozemky určeny k prodeji a výstavbě.

Je něco, co by obyvatelům těchto městských částí schází, na co upozorňují, že by bylo dobré, kdy tam bylo k dispozici?
Každý člověk má jiné potřeby, jiné priority. Takže se nedá jednoznačně říct, to tam chybí. Prostředí, ve kterém žijeme se dá vždycky zlepšovat. Ať už dalšími investicemi ze strany města nebo přičiněním občanů. My samozřejmě nasloucháme jejich připomínkám a snažíme se případné problémy vyřešit ku prospěchu všech v reálném časovém horizontu.

Kdybyste uvažovala o svatbě domu a měla na výběr jednu z výše jmenovaných městských částí? Kde byste chtěla stavět, bydlet?
Na to vám nemůžu jednoznačně odpovědět. Každý budoucí majitel rodinného domu má své představy o místě, kde se usadí. Pro někoho může být prioritou krásný výhled na Beskydy, jiný zase upřednostní blízkost města nebo zázemí pro vyžití ve volném čase. Takže opravdu záleží na každém jednotlivci, které z těchto dvou míst ho více zasáhne a kde si vybuduje domov, kam se bude rád vracet.