Prostor před zrekonstruovaným KD Radost by měla nejpozději v roce 2009 zkrášlit fontána. Jaká to bude, rozhodne havířovské zastupitelstvo na jednání v prosinci tohoto roku.

Město vypsalo soutěž, do které se přihlásilo devět návrhů. Odborná komise složená ze zástupců města, architektů a výtvarníků určila jako vítěze návrh s názvem Světlo a voda. Na druhém místě se umístil List s vodním proudem a třetí skončil Závoj.

Přihlášená díla následně posoudila i rada. Té se více líbilo umělecké dílo s vodním prvkem a právě to doporučuje zastupitelům ke schválení. Až ti rozhodnou počátkem prosince, které dílo se nakonec bude před Radostí nacházet.

„Výtvarnou soutěž vyhlásil havířovský magistrát v červenci letošního roku pod názvem Návrh vodního prvku před KD Radost. Jednalo se o otevřenou jednokolovou výtvarnou soutěž o grafický návrh, ve které mohl každý uchazeč podat maximálně dva návrhy. Ve stanovené lhůtě bylo doručeno celkem devět návrhů od sedmi uchazečů,“ přiblížila situaci mluvčí havířovské radnice Jana Pondělíčková.

„S autorem vítězného návrhu budeme spolupracovat na zadání projektové dokumentace. V roce 2008 bude zajištěna projektová dokumentace pro potřeby změny stavby a stavební povolení. Následujícím krokem bude rozhodnutí o časovém horizontu realizace. Předpokládáme však, že nejpozději v roce 2009 bude dílo před KD Radost zasazeno,“ dodala Pondělíčková.