V Karviné se minulý týden konal Den otevřených dveří v Nízkoprahovém denním centru a noclehárně střediska Bethel Karviná, kde probíhala prezentace fotografií z lokalit Karviné, kde žijí osoby bez domova, spojená se zajímavým a poutavým výkladem terénních pracovníků.

Otevřených dveří využilo několik zájemců, kteří se seznámili se službami noclehárny, prohlédli si budovu a prezentaci fotografií, která je velmi zaujala – především fotografie z terénního programu. „Mnozí byli překvapení, že taková služba v Karviné existuje a jak lidem bez domova pomáhá," uvedla vedoucí střediska Bethel Karviná Michaela Wiselková.

Posláním tohoto centra je vyhledávat a kontaktovat lidi bez přístřeší a pomoci jim řešit jejich svízelnou situaci. „Vyřizujeme s nimi základní věci, jako například sociální poradenství, pomoc při řešení vztahových či rodinných problémech nebo se jim třeba jen snažíme vysvětlit rizika života na ulici," řekl Marek Klus, jeden z terénních sociálních pracovníků.

Slezská diakonie se snaží, aby nejen uživatele jejich služeb, ale také široká veřejnost měla povědomí o tom, co se kolem nás děje. Nízkoprahové centrum v Karviné působí již od roku 2009 a podle Marka Kluse se mezi sebou uživatelé denního centra i noclehárny informují a tyto služby využívají. „Kromě těchto standardních služeb poskytujeme také ošacení a ve spolupráci s jedním maloobchodním řetězcem i potravinovou pomoc," doplnil Klus.

Ten má rovněž na svědomí kalendář Proměny, který zachycuje nesplněné sny a profesní přání lidí, kteří se ocitli bez domova. Výtěžek z prodeje tohoto kalendáře podpoří práci těch, kteří pomáhají lidem na ulici a naplnění jejich snů. A kalendář se chystá i na rok 2014.

„I v roce 2014 mohou zájemci zakoupit kalendář pod názvem Proměny. Je to charitativní projekt, z jehož výtěžku se budou financovat projekty další," upřesnil Marek Klus.