Program obsahuje 53 bodů. Jednat se bude například o využití finančních prostředků z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě. Zastupitelé by měli schválit nákup vánočních dárků pro děti ze sociálních zařízení i rozdělení výtěžku z městského plesu pro tři děti.

Rada města doporučuje zastupitelů zamítnout návrh na změnu územního plánu města, kterou by mohl využít soukromý investor ke stavbě podnikatelského objektu na Bludovickém kopci.

Nebe si rozšíří Jazz Club

Naopak souhlas by mohl získat projekt nových provozovatelů Jazz clubu v KD Leoše Janáčka, kteří chtějí vybudovat přístavbu, aby zvýšili kapacitu klubu.

Jednopodlažní budovu se zelenou extenzivní střechou chce na ploše 250 metrů čtverečních postavit společnost Jazz Club Nebe Havířov vlastními prostředky s tím, že po kolaudaci ji daruje městu s tím, že vynaložené investice se jí vrátí provozováním klubu po dobu 20 až 25 let. Město současně po investorovi žádá bankovní záruku ve výši 10 milionů korun. Investor musí také zajistit vybudování nových parkovacích míst a výsadbu zeleně.

Zastupitelé budou seznámeni se strategickým Plánem udržitelné městské mobility. Více než 300stránkový dokument, který už teď není v některých bodech aktuální, řeší různé druhy dopravy ve městě v blízké budoucnosti, včetně parkování. K tomu by měly sloužit menší parkovací domy. Naopak za přehnané považují tvůrci očekávání od tzv. chytrých parkovišť.

V Havířově je nyní v provozu jedno takové parkoviště, a to před budovou hlavní pošty na Dlouhé třídě. Rada na svém nedávném zasedání prodloužila smlouvu s provozovatelem systému. 

Do jednání se mohou zapojit i občané, a to buď přímo při projednávání jednotlivých bodů, nebo v samostatné diskusi, která začne po 15. hodině.