Jaký je vlastně o takové služby mezi lidmi zájem a jak jsou na tom obyvatelé dalších měst okresu?

V samotném Bohumíně vyjíždějí pojízdné sběrny mezi lidi dvakrát ročně.

„V dubnu Bohumínští odevzdali do pojízdné sběrny skoro jednu tunu odpadů a starého elektrozařízení. Nejvíce bylo drobných elektrospotřebičů a zařízení, skoro 600 kilogramů. Například starých barev, které mohou lidé také odevzdávat právě touto cestou, bylo na 150 kilo, olejů 30 kilo a starých léků asi 5 kilogramů," říká Šárka Plutová z radničního odboru životního prostředí.

Boduje i textil

Spolu s pojízdnou sběrnou pak dnes vyráží také sběr použitého textilu. Ten u obyvatel města boduje rovněž, zejména akce realizované Diakonií Broumov. Do její pojízdné sběrny vloni odevzdali asi tunu textilu a do sběrného dvora, kde je stabilní kontejner, dalších 9,5 tuny textilu.

Zneužívání ze strany firem

Několik možností, jak odevzdávat nebezpečný a elektroodpad, ale také starý textil, mají také obyvatelé Karviné. „Máme všechny typy svozu: jak dočasné přistavování kontejnerů podle potřeby, tak mobilní popojíždějící po městě podle potřeby, také je využíván sběrný dvůr. Na několika místech máme kontejnery na textil, obuv a hračky i kontejnery Asekolu," říká Michaela Zormanová z kanceláře karvinského primátora.

Kontejnery na veřejných stanovištích pak mají karvinské technické služby zmapované tak, aby vyhověly pokud možno celému městu.

„Trochu nás trápí přístup některých firem, které musejí za odpady speciálně ze zákona platit, ale rády si leckdy pletou kontejnery pro veřejnost s popelnicemi, kam mohou sypat cokoli," doplnila karvinské zkušenosti.

Dva sběrné dvory a šestnáct velkoobjemových kontejnerů využívají lidé v Orlové.

„Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány v pravidelných měsíčních intervalech na šestnácti místech na území města. Informováni o celoročních termínech jsou prostřednictvím městských novin, webových stránek a letáků. V loňském roce bylo svezeno 1265 tun odpadů,"uvádí mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Dva sběrné dvory, dvakrát ročně pojízdná sběrna a 21 kontejnerů rozmístěných po městě pro sběr drobného elektroodpadu, takové jsou možnosti pro obyvatele Havířova.

„Také u nás je zájem velký a obyvatelé města takto odevzdají stovky kilogramů daných odpadů ročně," řekla k tématu mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.