Stává se často, že vlak vyjede ze stanice, přestože nemá povolení k jízdě?

Z našich statistik nedovolených jízd, tedy případů, kdy vlak mine návěstidlo zakazující jízdu, lze vyčíst, že za loňský rok bylo takových případů u vlakových vlakových souprav 114 a u posunu 59. O rok dříve to bylo 102 případů u vlaků a 51 u posunu. Statistiky počtu nedovolených jízd včetně následné srážky nebo vykolejení máme na našem webu v sekci mimořádné události. Jsou tam ale všechny případy, ne jen ty, kdy vlak odjede ze stanice, ale třeba i když projede návěstidlo na trati, případně návěstidlo vjezdové.

A pokud jde o nejčastější příčiny takových události, které to bývají?

Obecně platí, že z hlediska příčin mimořádných událostí jednoznačně vede nepozornost. Strojvedoucí může být rozptýlen například řešením technického problému drážního vozidla, pohybem osob v kolejišti, nebo si například neuvědomí, že návěst „Stůj“ byla předvěšena předchozím návěstidlem, respektive že se na dané koleji nachází ještě například cestové návěstidlo.

V Bohumíně se brzo ráno 27. června 2022 srazil vlak pendolino odjíždějící do Prahy s posunovací lokomotivou. Srážku nepřežil strojvedoucí pendolina.
V Bohumíně se srazilo pendolino s posunovou lokomotivou. Strojvedoucí nepřežil

A co další příčiny?

Další skupinou jsou nedobrzdění, kdy kvůli nesprávné technice jízdy dojde k projetí návěstidla. Nezřídka se také stává, že strojvedoucí převezme návěst návěstidla sousední koleje. Tyto případy jsou o to nebezpečnější, když si strojvedoucí následně nezkontroluje návěst na návěstidle u své koleje poté, co se k němu přiblíží, a pokračuje v jízdě s vědomím, že jede na návěst dovolující jízdu. Další skupinou je projetí návěstidla v důsledku nedorozumění při posunu mezi členy posunové čety. Chybná komunikace může sehrát u mimořádné události zásadní roli. Ostatních případů je minimální počet. Jsou to takové, k jejichž vzniku přispěly adhezní podmínky, technická závada na drážním vozidle nebo například neotevření spojkových kohoutů potrubí průběžné brzdy mezi drážními vozidly.

Další nehoda na Karvinsku. Lokomotivy na přejezdu „odpinkly“ automobil.
Další pondělní železniční nehoda na Karvinsku: v Dolech smetly lokomotivy auto

A v případě z pondělního rána?

V případě z pondělního rána možná chyboval strojvedoucí. Ale tak tomu není vždy. Příčina vzniku mimořádné události není pokaždé jen na straně strojvedoucích, ale i jiných zaměstnanců, například ostatních členů posunové nebo vlakové čety. Těchto případů bylo v roce 2021 celkem 13, o rok dříve 12, tedy zhruba 8 procent tohoto typu mimořádných událostí.