Rozmrzelí a někteří až naštvaní odcházeli lidé ze setkání, které se konalo koncem minulého týdne v PZKO v karvinské čtvrti Staré Město.

Tématem byla plánovaná těžba uhlí pod touto lokalitou, kterou před pár měsíci avizovala společnost OKD, a od zástupců města se lidé chtěli dozvědět, jaké má karvinská radnice s touto lokalitou plány do budoucna. Ať už se těžit bude, nebo nikoli.

A proč ta zmiňovaná rozmrzelost? Protože se nic nového nedozvěděli. Obě strany totiž namísto pozvaných zástupců těžařské firmy a města (Radima Tabáška, ředitele pro rozvoj OKD, a náměstka karvinského primátora Miroslava Hajdušíka) poslaly jen řadové úředníky, kteří sice byli schopni na některé dotazy odpovídat, ale na to zásadní, co lidi zajímalo, nikoli.

„Proč OKD žádost o povolení hornické činnosti, kterou asi před měsícem podalo u báňského úřadu, zase stáhlo? Jak si to máme vyložit?“ ptala se za všechny v sále Monika Heisigová ze sdružení S. O. S. Karviná, jehož členové chtějí zabránit těžbě pod Starým Městem.

„OKD stáhlo žádost dočasně kvůli technicko-báňským úpravám. Každopádně plánujeme do roku 2021 vytěžit tři poruby ve 24. sloji, jak nám umožňuje studie EIA,“ oznámil přítomný zástupce OKD Libor Dluhoš. Dodal, že žádost bude dopracována a podána na báňský úřad znovu ještě letos.

Co však majitele nemovitostí ve Starém Městě zajímalo nejvíce, bylo, zda s nimi bude OKD před zahájením těžby uzavírat dohody o náhradě případných škod. „Ještě netěžíte a my už teď máme popraskané baráky, ale odškodnit nás nikdo nechce,“ zlobila se jedna z přítomných žen.

Zástupce OKD přítomné rozesmál tvrzením, že jejich domy nejsou v oblasti vlivů a na jejich domech by se těžba projevit neměla.

„Pokud z nových posudků, které ještě doděláváme, vyplyne, že by k ohrožení někde dojít mohlo, je možné, že se něco ještě vykupovat bude. Určitě ale ne plošně,“ dodal šéf Důlních škody Dolu Karviná Libor Dluhoš. Na to přítomní reagovali jednoznačným požadavkem: „Chceme záruky! Záruky toho, že pokud budou naše domy vlivy dotčeny, budeme odškodnění.“ Toho se však od zástupce OKD nedočkali. Ani nemohli.

Zástupci spolku S.O.S. Karviné na tvrzení zástupce OKD o tom, že vlivy ve Starém Městě budou minimální, reagovali tím, že bude po karvinské radnici požadovat, aby v oblasti posílila investice plynové přípojky a občanskou vybavenost.

Asi všechny v sále také zajímalo, jak dlouho chce ještě OKD těžit uhlí? Odpověď by totiž naznačila, zda těžaři výhledově počítají s těžbou v dalších slojích, kterou jim umožňuje schválená studie vlivu na životní prostředí EIA. Co se dozvěděli?

„Tři poruby ve 24. sloji bychom chtěli těžit každý rok jeden, takže do roku 2021. Jsou ale snahy těžbu prodloužit. Jak to ale nakonec bude, dnes nikdo neumí říci. Vlastníkem OKD je stát, záleží, tam je třeba se ptát, na ministerstvu financí,“ prohlásil Libor Dluhoš z OKD.