Porota hodnotila výkony 22 žáků ze tří bohumínských škol (ZŠ Masarykova, ZŠ ČSA a ZŠ Beneše).

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, rozdělných podle ročníku. Žák si vylosoval obálku, ve které byl ukrytý jemu do té doby neznámý text. Úkolem bylo text co nejlépe přečíst a interpretovat. „Vítězové si odnesli diplom, věcné ceny a knihu dle vlastního výběru. Každý účastník dostal poukaz na registraci do knihovny zdarma,“ uvedla za knihovnu Andrea Dudová.

V souboji šestých tříd zvítězil Martin Havlík ze 6. A ZŠ Masarykova. V kategorii sedmých tříd zvítězila Elen Hellerová ze 7. B ZŠ ČSA. Mezi osmáky byl nejlepším Karel Zembinský z 8. A ZŠ Beneše a v nejstarší věkové kategorii zvítězila Marie Adámková z 9. A ZŠ ČSA.