Jenže komplikace stavbu provázejí už od samého začátku. Řešil se výskyt veverek, zpoždění ve financování, nálezy archeologů a nakonec ukončení smlouvy. Takže kdo ví, co nám budoucnost přinese.

Takto střízlivě nyní úředníci a vedení města Orlové odpovídají na otázku, kdy by mohla být hotová obrovská akce – výstavba nového náměstí, polyfunkčního domu, podzemního parkoviště i dalších prvků – v současném centru města.

Po letech příprav se před třemi lety začalo stavět a celé město se na nové náměstí začalo těšit. Jenže, nyní vše začíná takřka znovu. Prodlevy a komplikace na sebe totiž nenechaly dlouho čekat.

„Největším problémem je, že vysoutěžená cena byla poměrně nízká. Po zahájení akce se stav na trhu radikálně změnil a zhotovitel nebyl schopen stavbu za původní smluvní ceny dokončit. Smluvní podmínky a platná legislativa však neumožnily objednateli cenu změnit. Jedinou logickou cestou byla dohoda o ukončení a nová soutěž,“ vysvětluje vedoucí Odboru rozvoje a investic orlovské radnice Martina Szotkowská.

Současný stav? „Byla ukončena fyzická přejímka stavby, byly definovány vady a nedodělky, u kterých byl stanoven termín odstranění na jaro.  V současné době se stavba vyúčtovává a probíhá její oficiální ukončení,“ říká dále Martina Szotkowská.

Další postup? Nejdříve musí být získána kladná stanoviska dalších institucí, které se na akci podílejí, tedy Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. Čeká se také na aktualizaci části dokumentace, která zahrnuje zmíněný polyfunční dům. „Po kontrole a kompletaci dokumentace budou zahájena jednání s Ministerstvem financí o podmínkách výběrového řízení a financování akce,“ bere si slovo starosta města Miroslav Chlubna s tím, že potřebné smlouvy by mohlo za Orlovou schválit dubnové zastupitelstvo.

Nová stavba by měla víceméně vycházet z původního projektu a plánů. Jedinou významnou změnou je vynechání plánované kruhové fontány před restaurací Koulovna.