V Moskevské ulici bude zjednosměrněn úsek od křižovatky s Mozartovou ulicí až po vjezd na parkoviště u domu Mánesova 1a, byť radnice původně oznámila Moskevská 1a. Provoz tam bude veden ve směru na Podlesí k Mánesově ulici. Ulice Astronautů bude jednosměrná od Mozartovy ulice po vjezd do areálu Městské sportovní haly. K hale i nemocnici tak bude možné přijet oběma směry.

O záměru byli ve středu informováni radní s tím, že nejbližším termínem pro zavedení jednosměrek je počátek června.

„Od těchto změn si slibujeme vyřešení dlouhodobě neuspokojivé dopravní situace v této lokalitě. Moskevská ulice je v současnosti obousměrná a řidiči na ní parkují podélně střídavě na jedné a druhé straně. Šířka komunikace neumožňuje příliš bezpečné míjení se protijedoucích vozidel, což negativně ovlivňuje plynulost provozu na této ulici. Lokalita se navíc dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích stání,“ informovala mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová.

Studie z roku 2012 počítala s rozšířením ulice, jejím zjednosměrněním a vytvořením šikmých parkovacích stání.

„Návrh vyžadoval pokácení aleje stromů podél Moskevské ulice, a proto k němu město nepřistoupilo. V loňském roce jsme proto zadali zpracovaní navazující studie, která řeší zjednosměrnění komunikace a vytvoření nových parkovacích míst bez rozšíření komunikace nebo jiných stavebních úprav a devastačních zásahů do naší zeleně,“ vysvětlil hospodářský náměstek primátorky Karel Šlachta s tím, že v Moskevské dojde k vytvoření 55 parkovacích míst.

Díky zjednosměrnění vzniknou nová parkovací místa také na ulici Astronautů, kde jich bude 92. S jednosměrným provozem v této ulici má město zkušenost. Dočasné parkoviště tam je zřizováno při Havířovských slavnostech, Havířovu v květech nebo Havířovské desítce.

„Práce na samotném zjednosměrnění ulic město rozdělí do dvou na sebe navazujících částí. V první etapě zjednosměrní ulici Astronautů, ve druhé pak Moskevskou. První etapu chce město dokončit ještě před konáním celoměstské akce Havířov v květech. Poté bude následovat druhá etapa. S ohledem na administrativní náležitosti povolení změny organizace dopravy příslušnými orgány mohou být práce započaty nejdříve 6. června tohoto roku,“ dodala mluvčí Dybová.